Ga naar de homepage

Let op: Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. U krijgt bijvoorbeeld met deze nieuwe wet te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of in de tuin, of een bedrijf wilt starten. Maar ook als u een boom wilt kappen of een inrit wilt aanleggen. In het nieuwe Omgevingsloket kunt u checken of u daarvoor een vergunning nodig hebt. Lees op deze webpagina meer over de Omgevingswet en wat dat voor u kan betekenen.