Ga naar de homepage

In de zomer genieten veel mensen van het aansteken van de barbecue of een vuurkorf. In de winter brandt vaak een houtkachel of open haard. Voor de gezelligheid, of om het huis te verwarmen. Hoewel hout stoken sfeervol is, is het ook schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. Hieronder leest u over de gezondheidseffecten van houtstook en vindt u tips om overlast te verminderen.

Accordion item is ingeklapt

Hout stoken is ongezond voor u en uw omgeving. Tijdens het stoken komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, koolwaterstoffen en koolmonoxide. Houtrook is schadelijk voor iedereen, maar vooral voor kinderen, ouderen en mensen met longziekten of hart- en vaatziekten.

Naast last van de geur van houtrook kunnen mensen ook andere gezondheidsklachten krijgen. Houtrook bevat kankerverwekkende stoffen en kan leiden tot hoesten, benauwdheid en kortademigheid. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor meer medicatie nodig hebben.

Hoeveel iemand last heeft van de rook hangt af van:

 • De hoeveelheid rook die u inademt.
 • Hoe lang en hoe vaak u de rook inademt.
 • Uw algemene gezondheidstoestand.
 • De specifieke stoffen die in de rook aanwezig zijn.

Wilt u meer weten over de gezondheidsgevolgen van houtrook? Bezoek dan de website van de GGD: ggdleefomgeving.nl/overlast/houtrook.

Accordion item is ingeklapt
 1. Gebruik de houtkachel, pelletkachel of open haard niet bij windstil of mistig weer. Op dagen zonder wind of bij mist blijft de rook hangen, wat meer overlast veroorzaakt. Raadpleeg daarom altijd de Stookwijzer voordat je gaat stoken en vermijd stoken tijdens een stookalert.
 2. Stook uitsluitend droog hout. Vochtig hout brandt slecht en produceert extra rook en fijnstof. Als je zelf hout hakt, laat het dan minstens twee jaar drogen. Droog hout herken je aan barsten of loslatende bast. Gebruik een vochtmeter om te controleren of het vochtigheidsgehalte tussen 15 en 20% ligt.
 3. Verbrand geen geverfd of geïmpregneerd hout. Bij het verbranden van geverfd of geïmpregneerd hout komen zware metalen vrij. Daarom is het verboden om bewerkt hout te stoken. Ook (spaan)plaat en laminaat horen niet in de houtkachel. Papier en karton geven veel rook en vliegas af en zijn eveneens verboden als brandstof.
 4. Volg de gebruiksaanwijzingen van je houtkachel. De manier van aansteken beïnvloedt hoeveel schadelijke stoffen de kachel uitstoot, wat per toestel kan verschillen. Volg daarom altijd de instructies voor het vullen en aansteken van het vuur.
 5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar schoonvegen. Dit verhoogt de veiligheid en vermindert de kans op een schoorsteenbrand.
 6. Zorg voor voldoende luchttoevoer. Dit zorgt voor een betere verbranding van het hout, waardoor er minder schadelijke stoffen zoals fijnstof en koolmonoxide vrijkomen. Laat het vuur niet 'smoren', omdat dit leidt tot onvolledige verbranding en meer schadelijke stoffen.
 7. Houd ventilatieroosters open tijdens het stoken (of zet een raam open). Vooral bij oudere kachels is het belangrijk dat het vuur voldoende lucht krijgt, zodat de rook goed via de schoorsteen kan worden afgevoerd en er geen schadelijke stoffen binnen blijven hangen.
 8. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook duiden op slechte verbranding; zorg dan voor meer luchtaanvoer. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar je stookt.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u overlast van houtstook? Ga dan met uw buren in gesprek. Heel vaak zijn ze zich niet bewust van de overlast. Door erover te praten, wordt het makkelijker om samen een oplossing te bedenken.

Komt u er niet samen aan uit? Meld dan uw klacht via de gemeente of via de Stookwijzer.

Accordion item is ingeklapt

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn, maar let goed op wanneer het vuur beter uit kan blijven. Gaat u hout stoken, bekijk dan eerst even de Stookwijzer. Stook niet bij een stookalert