Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Loon op Zand omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Loon op Zand verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's: