Ga naar de homepage

Zo gaat de gemeente om met persoonsgegevens

De gemeente Loon op Zand verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Loon op Zand verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Regels

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente Loon op Zand voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Loon op Zand gebruikt voor het uitvoeren van deze taken vaak persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente, gebruikt de gemeente in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn. 

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiƫle, of medische gegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Loon op Zand is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Loon op Zand alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Loon op Zand heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische maatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Loon op Zand bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gemeente Loon op Zand verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Cookies

Wat is een cookie?

Loonopzand.nl plaatst kleine bestanden, bekend als 'cookies', op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u gebruik maakt van de website. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor het goed en veilig functioneren van de dienstverlening van de gemeente Loon op Zand. 

Welke cookies gebruiken? 

 • Matomo: _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses
 • Google Analytics: _ga, _gid

Gebruikersgegevens

 • We gebruiken de dienst Google Analytics en Matomo om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt
 • Dit doen we volgens de richtlijnen gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens
 • We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker
 • Daarnaast gebruiken we het om de website te verbeteren
 • We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld uw naam of adres
 • De verzamelde informatie kan dus niet gebruikt worden om er achter te komen wie u bent
 • We staan niet toe dat Google en Matomo onze verzamelde informatie gebruikt of deelt met anderen
 • U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics en Matomo zodat uw gebruik van loonopzand.nl, niet voorkomt in de verzamelde statistieken. 

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: Richard van Ineveld, telefoon: (0416) 28 90 67, e-mail: fg@loonopzand.nl. De FG ziet erop toe dat de gemeente de wettelijke eisen ten aanzien van privacy en gegevensbescherming goed naleeft en adviseert hij de gemeente over het gebruik van de persoonsgegevens. Tevens is de FG het aanspreekpunt voor burgers, medewerkers en toezichthouders op het gebied van privacy.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken: 

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gebeurt ermee?
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens en de verwerking(en) door de gemeente
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is
 • Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Recht van inzage

U kunt uw verzoek digitaal indienen via het online formulier (inloggen met DigiD) of schriftelijk indienen. Open het online formulier . De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen een maand schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente binnen een maand reageren. Om misbruik te voorkomen zullen we u vragen om u te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of op hulpbijprivacy.nl