Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand heeft een goede beveiliging van de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Daarbij kijken we steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan.

Dataveiligheid

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor gegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Op deze pagina vindt u meer informatie over datalekken, de meldplicht en wat u kunt doen als u denkt een datalek ontdekt te hebben binnen onze systemen.

Meldplicht datalekken

Alle organisaties in Nederland – dus ook de gemeente Loon op Zand – zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkene. Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. Voor uitgebreide informatie over de meldplicht datalekken verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om hacken van digitale systemen waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (waaronder persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een ander persoon betreffen? Meld dit dan via datalek@loonopzand.nl of neem telefonisch contact met ons op 0416 – 289111. 

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, kunnen volgende gegevens behulpzaam zijn:

  • IP-adressen
  • Logbestanden
  • Reproduceerbaarheid
  • Schermafbeeldingen
  • Een beschrijving van de gegevens die het betreft.

Let op: deel het datalek of de persoonsgegevens niet met anderen!

Maakt u actief gebruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens?

Dan doen wij aangifte bij de politie.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens zijn gelekt en of de betreffende personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelden geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelden en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Register datalekken

Ondanks onze inzet op beveiliging en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heeft de gemeente Loon op Zand te maken met datalekken. Datalekken die binnen onze gemeente worden geconstateerd worden opgenomen in het datalek register.