Ga naar de homepage

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Hebben deze activiteiten invloed op het landschap of milieu? Dan moet u sinds 1 januari 2024 in de meeste gevallen een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij het landelijke Omgevingsloket. Met een omgevingsvergunning vraagt u toestemming om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Accordion item is ingeklapt

Voor de meeste activiteiten in de fysieke leefomgeving moet u een melding maken of een omgevingsvergunning aanvragen. Veelvoorkomende activiteiten met een meldings- of vergunningplicht zijn bijvoorbeeld:

Accordion item is ingeklapt

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? In het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck uitvoeren. Via regels op de kaart ziet u ook welke regels gelden in uw woon- of bedrijfsomgeving. 

Tip: dien eerst een conceptverzoek bij de gemeente in
Komt u er niet uit in het Omgevingsloket of wilt u overleg voordat u een formele aanvraag via het loket indient? Dien dan eerst een conceptverzoek bij de gemeente in. De gemeente beoordeelt dit conceptverzoek en doet een uitspraak of zij wil of kan meewerken aan uw initiatief. Meer informatie en het online aanmeldformulier vindt u op de webpagina: conceptverzoek

Accordion item is ingeklapt

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Voorafgaand aan deze formele aanvraag kunt u ook eerst een conceptverzoek bij de gemeente indienen. Lees daarover meer op de webpagina conceptverzoek.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Deze kosten zijn te vinden in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.