Ga naar de homepage

Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Of heeft u een plan voor uw woon- of leefomgeving? In het landelijke online Omgevingsloket kunt u sinds 1 januari 2024 nagaan of een vergunning of melding nodig is, die u daar ook kunt aanvragen. U kunt ook zien of uw plan past binnen het omgevingsplan van de gemeente.

Komt u er niet uit in het Omgevingsloket of wilt u overleg voordat u een formele aanvraag via het loket indient? Dien dan eerst een conceptverzoek bij de gemeente in. De gemeente beoordeelt dit conceptverzoek en doet een uitspraak of zij wil of kan meewerken aan uw aanvraag.

Accordion item is ingeklapt

Via de Vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u nagaan of een vergunning of melding nodig is voor uw activiteit of plan. Via Regels op de kaart kunt u zien wat er kan en mag op een bepaalde plek. De Vergunningcheck is zeer uitgebreid en kan de nodige vragen oproepen. Dat kan ook het geval zijn als u via het Omgevingsloket een vergunning aanvraagt of de regels wilt uitzoeken.

Als u een conceptverzoek bij de gemeente indient toetsen wij de haalbaarheid van uw plan of initiatief. Denk daarbij aan vragen als “Past uw plan binnen de regels van het omgevingsplan?” of “Voldoet uw plan aan redelijke eisen van Welstand?” Ook laten wij u weten waar uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan aan moet voldoen en welke stukken u daarvoor moet indienen.

Accordion item is ingeklapt

Het is belangrijk dat u een conceptverzoek goed presenteert. Onderbouw uw plan met duidelijke (bouwkundige)tekeningen. Raadpleeg daarvoor een deskundig adviseur. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag conceptverzoek. Stuur ook de volgende zaken mee:

  • Bestaande recente Kadastrale situatietekening (schaal 1:500).
  • Nieuwe situatietekening inclusief maatvoering van het bouwwerk t.o.v. perceelsgrenzen (schaal 1:500).
  • Bestaande en nieuwe tekeningen van de plattegronden en gevels incl. maatvoering (schaal 1:100).
  • Bestaande en nieuwe tekeningen van details die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk incl. maatvoering (schaal 1:10).

Let op: Soms vraagt een plan om een ruimtelijke onderbouwing. Dat is specialistenwerk, waarbij het verstandig is een deskundige in te schakelen. Denk er ook aan dat u na een positieve reactie op uw conceptverzoek nog wel een formele aanvraag moet doen via het omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

U betaalt geen legeskosten voor het indienen van een conceptverzoek en de beoordeling daarop door de gemeente of uw verzoek kansrijk is (intaketafel). Als blijkt dat er omgevingsoverleg (eenvoudig of complex) nodig is om uw verzoek integraal te beoordelen, dan betaalt u daarvoor wel legeskosten.  De hoogte van deze legeskosten vindt u terug in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024 van de gemeente Loon op Zand. U ontvangt de factuur per e-mail.

De kosten voor een formele aanvraag omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan vindt u ook terug in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.

Accordion item is ingeklapt

We proberen binnen 8 weken een eerste reactie te geven op uw conceptverzoek.

Accordion item is ingeklapt

Uw conceptverzoek kunt u indienen door het formulier Aanvraag conceptverzoek in te vullen.

Accordion item is ingeklapt

Mocht u vragen of hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op, bij voorkeur via e-mailadres: openbareruimte@loonopzand.nl. U kunt ons antwoord dan teruglezen en eventueel vervolgvragen stellen. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, bel dan met het algemene tefoonnummer 0416-289111.