Ga naar de homepage

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten nodig. Controleer dit via de Vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

Uw omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten vraagt u aan via het Omgevingsloket  (inloggen met DigiD)

Accordion item is ingeklapt

De grootste verandering onder de Omgevingswet is dat er niet meer uitgegaan wordt van een inrichting (het totale bedrijf), maar van afzonderlijke milieubelastende activiteiten. Lees meer hierover op de pagina Omgevingswet voor ondernemers bij: “Veranderingen inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024”.

Accordion item is ingeklapt

Voor bedrijven staan de milieuregels sinds 1 januari 2024 in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of in het omgevingsplan van de gemeente. Voor 1 januari 2024 was dat het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het is verstandig zowel het Bal te raadplegen, als het omgevingsplan. Na 1 januari kunt u dat doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor de omgevingsvergunning vindt u in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.