Ga naar de homepage

Heeft u een kamer over? Ontvangt u graag gasten in huis? Dan kunt u een Bed & Breakfast beginnen. We helpen u graag op weg met het stappenplan 'Een Bed & Breakfast starten in de gemeente Loon op Zand'.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Als u op de hoogte bent van de beleidsregels kunt u een aanvraag indienen voor een principeverzoek. Dit doet u door het aanvraagformulier Principeverzoek Recreatieve Verhuur in te vullen. In het beleid, de procedure en het formulier maken we onderscheid tussen B&B’s binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. 

Principeverzoek

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u als ondernemer overnachtingen aanbiedt, moet u een nachtregister bijhouden. De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. Op de pagina www.loonopzand.nl/ondernemersloket  kunt u een Excel werkmap downloaden om de benodigde gegevens bij te houden. Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, u mag ook een eigen formulier of systeem gebruiken. 

Accordion item is ingeklapt

Controleer of u een exploitatievergunning nodig heeft. U leest daar alles over op de pagina Exploitatievergunning.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor meer informatie contact op met het ondernemersloket: ondernemersloket@loonopzand.nl of bel 0416-289111