Ga naar de homepage

Heeft u een kamer over? Ontvangt u graag gasten in huis? Dan kunt u een Bed & Breakfast beginnen. We helpen u graag op weg met het stappenplan 'Een Bed & Breakfast starten in de gemeente Loon op Zand'.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voordat u een officiële aanvraag indient, is het raadzaam om een principeverzoek in te dienen. Een principeverzoek is een soort conceptaanvraag of een vooroverleg. De gemeente beoordeelt dit verzoek en doet een uitspraak of zij wil meewerken aan uw initiatief. Dit is verstandig als uw plan afwijkt van het bestemmingsplan. Dit geldt voor afwijkingen in bouwen en gebruik.

Eisen aan de indiening

Het is belangrijk dat u een principeverzoek goed presenteert. Onderbouw deze eventueel met een schetsplan met toelichting. Gebruik hiervoor het ‘formulier vooroverleg’.

Stuur (optioneel) ook de volgende zaken mee:

  • Bestaande en nieuwe situatietekening op schaal.
  • Bestaande en nieuwe geveltekeningen op schaal met maatvoering.
  • Bestaande en nieuwe gebruik.
  • Foto’s.
  • Kadastrale situatie.

Soms vraagt een plan om een ruimtelijke onderbouwing. Let op: dat is specialistenwerk. Soms is het handig een deskundige in te schakelen. Na een positief principebesluit moet u nog wel een omgevingsvergunning aanvragen via www.olo.nl.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u als ondernemer overnachtingen aanbiedt, moet u een nachtregister bijhouden. De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. Op de pagina www.loonopzand.nl/ondernemersloket  kunt u een Excel werkmap downloaden om de benodigde gegevens bij te houden. Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, u mag ook een eigen formulier of systeem gebruiken. 

Accordion item is ingeklapt

Controleer of u een exploitatievergunning nodig heeft. U leest daar alles over op de pagina Exploitatievergunning.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor meer informatie contact op met het ondernemersloket: ondernemersloket@loonopzand.nl of bel 0416-289111