housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Voorbeelden van horecaondernemingen waarbij u een exploitatievergunning moet aanvragen zijn: hotel, café, restaurant, B&B, cafetaria, shoarmazaak, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum, camping, groepsaccommodatie en recreatiepark.

Twijfelt u of u een exploitatievergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Veiligheid via 0416 – 289 111.  

Zonder vergunning mag u de zaak niet openen voor het publiek. In de exploitatievergunning staan alle voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • Een vergunning staat op naam en locatie. Een vergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer. U kunt de vergunning ook niet voor een ander pand gebruiken.
 • Een Bibob-onderzoek kan deel uitmaken van de aanvraagprocedure. Bibob staat voor Bevordering van Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De gemeente onderzoekt of de aanvrager eventueel onrechtmatig verkregen gelden in de inrichting steekt. Ook controleert de gemeente of de inrichting niet wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.
 • Een afschrift van de vergunning moet altijd in het bedrijf aanwezig zijn.

Ook moet(en) de leidinggevende(n) van uw bedrijf aan bepaalde eisen voldoen. We gaan de volgende zaken na:

 • onder curatele staan
 • ontzet zijn uit het ouderlijk gezag of de voogdij
 • of in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn, zoals opgenomen in Besluit eisen zedelijk gedrag, Drank- en Horecawet 1999.

Meer weten?

Lees alles over de exploitatievergunning in de beleidsregel.

Wilt u een exploitatievergunning aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Veiligheid via 0416 – 289 111. Bij een nieuwe aanvraag maakt een Bibob-onderzoek onderdeel uit van de aanvraag. 

 • U maakt een afspraak bij de gemeente en ontvangt vervolgens alle benodigde formulieren en uitleg over het aanvragen van de vergunning.
 • U verzamelt alle informatie en vult thuis de formulieren in. De gemeente kan u niet ondersteunen bij het invullen van de aanvraagformulieren.
 • Nadat u alle benodigde formulieren heeft ingevuld, maakt u opnieuw een afspraak bij de gemeente om uw aanvraag in te dienen.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf aan bijdragen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

 • Als de aanvraag volledig is, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
 • De gemeente kan u tijdens het proces om aanvullende informatie vragen.
 • Bij twijfel over uw financiering of uw integriteit kan de gemeente de aanvraag ter beoordeling doorsturen naar het landelijk bureau Bibob.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf aan bijdragen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

U wilt een nieuwe leidinggevende op uw aanhangsel van uw vergunning  toevoegen of een personeelslid dat is vertrokken van het aanhangsel laten verwijderen. U kunt dit online regelen. Open het online formulier (inloggen met Eherkenning). 

Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk toegang geven tot uw horeca-inrichting?

 • Controleer dan via www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of omgevingsvergunning nodig heeft
 • Maak een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit via www.aimonline.nl

Wilt u een kansspelautomaat plaatsen? Hiervoor heeft u een vergunning nodig, neem hiervoor contact op met de gemeente via info@loonopzand.nl of 0416- 289111.

De kosten voor de diverse vergunningen staan in de legesverordening.

mill-tailormade association-rosy