Ga naar de homepage

Leges en tarieven betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vindt u welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt
Onroerende-zaakbelastingTarief 2022
Eigendom woning0,1213%
Eigendom niet-woning0,2486%
Gebruik niet woning*0,1972%

* Een niet woning is bijvoorbeeld een winkel, kantoor of een stuk grond.

HondenbelastingTarief 2022
Eerste hond€ 46,32
Tweede hond€ 69,24
Voor elke volgende hond betaalt u€ 69,24
Kenneltarief€ 254,40
RioolheffingTarief 2022
Tot een waterverbruik van 250 m3 water€ 210,00
AfvalstoffenheffingTarief 2022
Eenpersoonshuishouden€ 225,12
Meerpersoonshuishouden€ 306,84
Bedrijven€ 371,28
Ophalen grofvuilTarief 2022
Per kubieke meter*€ 40,00

*Dit bedrag is exclusief BTW.  Het aantal kubieke meters wordt naar boven afgerond voor het bedrag dat u betaalt.

ToeristenbelastingTarief 2022
Kampeerterrein€ 2,00
Mini-kampeerterrein€ 1,25
Bed & Breakfast€ 2,00
Groepsaccommodatie€ 1,25
Overige accommodaties€ 3,00
Jaarplaats € 250,00
Seizoenplaats € 200,00
Voorseizoenplaats € 100,00

Accordion item is ingeklapt

Kosten aangifte geboorte

Aangifte doen van een geboorte is gratis.

Kosten erkenning kind

Erkenning van een kind is gratis.

Kosten trouwen en partnerschap

Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

DagTijdTarief 2022
Maandag09.00 - 09.30Gratis
Maandag tot en met vrijdag08.00 - 16.00 uur€ 489,67
Administratief huwelijk vrijdag 09.00 - 09.30 - 10.00 uur€ 180,00
Zaterdag/zon en feestdagen € 698,68

Buitenlocaties

DagTijdTarief 2022
Maandag - vrijdag 08:00 - 16:00 uur€ 489,67
Maandag - vrijdagna 16:00 uur€ 698,68
Zaterdagtot 16:00 uur € 698,68
ProductTarief 2022
Controle trouwlocatie p/u€ 82,00
Trouwboekje€ 28,95
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 36,05
Externe trouwambtenaar excl. beediging € 115,00
Externe trouwambtenaar incl. beediging € 215,00
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 54,65
Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan€ 17,85

Kosten aangifte overlijden

Aangifte van overlijden is gratis.

Accordion item is ingeklapt
CollectevergunningTarief 2022      
Collectevergunning                  € 55,32
EvenementenTarief 2022
Evenementenvergunning klein€ 218,43
Evenementenvergunning groot€ 425,40
Snuffelmarkt vergunning€ 425,40
Geluidsontheffing€ 80,79
Stoofvergunning€ 106,64
Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen
(BGBOP)
€ 80,79
Zondagswet ontheffing€ 55,32
Gebruik gemeente grond€ 55,32
Exploitatievergunning€ 55,32
Exploitatievergunning seksinrichting€ 1069,38
Exploitatievergunning kinderopvang/kindercentrum€ 395,89
Bed & Breakfast€ 691,36
HorecaTarief
Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende€ 691,36
Voor iedere volgende leidinggevende€ 80,79
Wijziging leidinggevende€ 80,79
Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd€ 80,79
Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd€ 131,38
LoterijvergunningTarief 2022
Loterijvergunning€ 55,32
MaterialenTarief 2022
Dranghekken tot 10 stuks€ 99,94
Dranghekken vanaf 10 stuks€ 199,88
Afvalcontainers tot 10 stuks€ 99,94
Afvalcontainers vanaf 10 stuks€ 199,88
Verzamelafvalcontainer€ 199,88
Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer€ 156,31
Vlaggenmast€ 25,63
Water en stroom per dag€ 55,35
Stroom Anton Pieckplein per Kwh€ 0,31
Water Anton Pieckplein per dag€ 24,60
Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie€ 18,71
Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur€ 81,49
StandplaatsvergunningTarief 2022
Standplaatsvergunning€ 218,42
StookvergunningTarief 2022
Stookvergunning€ 106,64
VentvergunningTarief 2022
Ventvergunning€ 218,42
KansspelenTarief 2022
Eén speelautomaat (12 maanden)€ 57,91
Iedere volgende speelautomaat€ 34,85
Eén speelautomaat (langer dan vier jaar)€ 232,16
Iedere volgende speelautomaat€ 139,40

 

 

Accordion item is ingeklapt
GehandicaptenparkeerkaartTarief 2022Max. duur
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 140,895 jaar
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart€ 103,205 jaar
Vervangen gehandicaptenparkeerkaart€ 154,475 jaar
Kaart kwijt- of gestolen€ 154,57 
GehandicaptenparkeerplaatsTarief 2022
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 275,93
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 299,89
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats€ 59,19
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 299,89

Accordion item is ingeklapt
VergunningTarief 2022
Gebruik openbare weg€ 53,32
VergunningTarief 2022
Stookvergunning€ 106,64
Kabels en leidingenTarief 2022
Ononderbroken tracé tot een lengte van 100 meter€ 440,37
Vanaf 100 meter wordt het tarief voor een ononderbroken tracé per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,14 (tot een maximum van € 2996,00) 
Het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden, voor tracés van 0 tot en met 25 m1, als bedoeld in de AVOI, per locatie€ 72,30

Een toelichting op de leges en tarieven van kabels en leidingen: Wijziging hoofdstuk 12 legestarieven

 

Accordion item is ingeklapt
PaspoortTarief 2022
Nationaal paspoort (10 jaar geldig)€ 75,80
Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) € 57,30
Spoedprocedure reisdocumenten€ 51,60 (extra)
Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 57,30
Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 57,30
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)€ 75,80
Tweede paspoort (10 jaar geldig)€ 75,80
IdentiteitsbewijsTarief 2022
Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)€ 68,50
Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig)€ 36,95
Extra kosten voor spoedaanvraag per identiteitskaart€ 51,60
RijbewijsTarief 2022
Eerste aanvraag c.q. verlenging € 41,60
Eigen verklaring voor C-D-E€ 39,30
Eigen verklaring 75+€ 39,30
Eigen verklaring paars/medisch€ 37,80
Spoedprocedure (voor 14:00)€ 34,10 (extra)
Uittreksel BRPTarief 2022
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen€ 10,90
Afschrift burgerlijke standTarief 2022
Uittreksel/Afschrift Burgerlijke Stand€ 14,30
Verklaring Huwelijksbevoegdheid€ 25,10
Verklaring omtrent gedragTarief 2022
VOG via gemeente aanvragen€ 41,35
Nederlandse nationaliteitTarief 2022
Naturalisatie enkelvoudig€ 945,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners€ 1206,00
Mede-naturalisatie minderjarig kind€ 139,00
Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos)€ 703,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos)€ 965,00
Optie enkelvoudig€ 200,00
Optie echtparen en geregistreerde partners€ 342,00
Optie minderjarig kind€ 22,00
GarantverklaringTarief 2022
Garantverklaring€ 9,93