Ga naar de homepage

Leges en tarieven betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vindt u welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.

De volledige legesverordening van 2024 vindt u op overheid.nl

Accordion item is ingeklapt
Diftar2024
Vaste deel, 1-persoonshuishouden€ 232,55
Vaste deel, meerpersoonshuishouden€ 291,84
Variabele deel, legen restafvalcontainer*€ 5,00
Variabele deel, aanbieden 60-liter restafvalzak in ondergrondse container€ 1,25

*Ongeacht het aantal kilo's.

Afvalcontainers2024
Extra restafvalcontainer (ongeacht formaat)€ 125,00
Extra GFT en papiercontainer (ongeacht formaat)€ 55,00
Pas ondergrondse container€ 25,00
Vervangende milieupas€ 25,00
Sleutel omkeerslot restafvalcontainer€ 25,00
Aanvragen omkeerslot restafvalcontainer€ 45,00
Omwisselen rest- en GFT afvalcontainer (per afvalcontainer)*€ 85,00
Ophalen huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil, per halve kubieke meter€ 20,00

* Binnen 3 maanden na uw inschrijfdatum van de verhuizing naar of binnen onze gemeente, kunt u eenmalig uw rest- en GFT afvalcontainers omruilen voor een ander formaat afvalcontainer (zonder kosten). Na 3 maanden betaalt u € 85,00 per afvalcontainer

Milieustraat2024
Een personenauto1 tik
Een personenauto met aanhanger (niet zijnde tandemasser)2 tikken
Auto met grijs-bedrijfswagenkenteken2 tikken
Een personenauto met tandemasser3 tikken
Auto met grijs-bedrijfswagenkenteken met aanhanger/tandemasser3 tikken

Accordion item is ingeklapt

Kosten aangifte geboorte

Aangifte doen van een geboorte is gratis.

Kosten erkenning kind

Erkenning van een kind is gratis.

Kosten trouwen en partnerschap

DagTijdTarief 2024
Maandag09.00 - 09.30Gratis
Maandag tot en met vrijdag08.00 - 16.00 uur€ 516,94
Administratief huwelijk vrijdag 09.00 - 09.30 - 10.00 uur€ 190,00
Zaterdag/zondag en feestdagenMa t/m vr: 16.01 - 8.00 uur€ 737,63
ProductTarief 2024
Controle trouwlocatie p/u€ 86,60
Trouwboekje€ 30,52
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 39,33
Externe trouwambtenaar excl. beediging € 121,45
Externe trouwambtenaar incl. beediging € 227,00
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 57,74
Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan€ 18,87

Kosten aangifte overlijden

Aangifte van overlijden is gratis.

Accordion item is ingeklapt
CollectevergunningTarief 2024      
Collectevergunning                  € 55,32
EvenementenTarief 2024
Evenementenvergunning klein€ 234,07
Evenementenvergunning groot€ 455,85
Snuffelmarkt vergunning€ 455,85
Geluidsontheffing€ 86,15
Stookvergunning€ 114,28
Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen
(BGBOP)
€ 86,57
Zondagswet ontheffing€ 57,14
Gebruik gemeente grond€ 57,14
Exploitatievergunning2024
Exploitatievergunning€ 57,12
Exploitatievergunning seksinrichting€ 1145,93
Exploitatievergunning kinderopvang/kindercentrum€ 775,32
Bed & Breakfast€729,90
HorecaTarief 2024
Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende€ 729,90
Voor iedere volgende leidinggevende€ 85,29
Wijziging leidinggevende€ 85,29
Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd€ 85,29
Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd€138,70
LoterijvergunningTarief 2024
Loterijvergunning€ 58,25
MaterialenTarief 2024
Dranghekken tot 10 stuks€ 105,62
Dranghekken vanaf 10 stuks€ 211,22
Afvalcontainers tot 10 stuks€ 105,62
Afvalcontainers vanaf 10 stuks€ 211,22
Verzamelafvalcontainer (brengen en halen)€ 211,22
Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer€ 180,43
Plaatsen vlaggenmast per stuk€ 27,08
Water en stroom per dag€ 58,49
Stroom Anton Pieckplein per Kwh€ 1,03
Water Anton Pieckplein per dag€ 28,35
Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie€ 19,76
Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur€ 86,11
StandplaatsvergunningTarief 2024
Standplaatsvergunning€ 228,57
StookvergunningTarief 2024
Stookvergunning€ 114,28
VentvergunningTarief 2024
Ventvergunning€ 228,57
KansspelenTarief 2024
Eén speelautomaat (12 maanden)€ 58,25
Iedere volgende speelautomaat€ 34,00
Eén speelautomaat (langer dan vier jaar)€ 233,52
Iedere volgende speelautomaat€ 139,40

Accordion item is ingeklapt
GehandicaptenparkeerkaartTarief 2024Max. duur
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 147,435 jaar
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart€ 108,055 jaar
Vervangen gehandicaptenparkeerkaart€ 161,665 jaar
Kaart kwijt- of gestolen€ 161,66 
GehandicaptenparkeerplaatsTarief 2024
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 100,00
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 313,84
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats€ 61,96
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 313,84

Accordion item is ingeklapt
VergunningTarief 2024
Gebruik openbare weg€ 57,12
OmgevingswetTarief 2024
Eenvoudig omgevingsoverleg€ 548,49
Complex omgevingsoverleg€ 1096,98
Verlengen omgevingsvergunning€ 55,94
Wijzigen omgevingsvergunning€ 55,94
Kabels en leidingenTarief 2024
Ononderbroken tracé tot een lengte van 250 meter€ 354,05
Ononderbroken tracé vanaf 250 meter tot 1500 meter€ 441,16
Ononderbroken tracé vanaf 1500 meter tot 5000 meter€ 575,81
Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemen verordeningen ondergrondse infrastructuren, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 meter€ 105,78

Een toelichting op de leges en tarieven van kabels en leidingen: Wijziging hoofdstuk 12 legestarieven.

Accordion item is ingeklapt
PaspoortTarief 2024
Nationaal paspoort (10 jaar geldig)€ 83,85
Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) € 63,40
Spoedprocedure reisdocumenten€ 57,05 (extra)
Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 63,40
Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 63,40
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)€ 83,85
Tweede paspoort (10 jaar geldig)€ 83,85
IdentiteitsbewijsTarief 2024
Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)€ 75,80
Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig)€ 40,90
Extra kosten voor spoedaanvraag per identiteitskaart€ 57,06
RijbewijsTarief 2024
Eerste aanvraag c.q. verlenging € 51,10
Eigen verklaring voor C-D-E€ 41,00
Eigen verklaring 75+€ 41,00
Eigen verklaring paars/medisch€ 41,00
Spoedprocedure (voor 14:00)€ 39,65 (extra)
Uittreksel BRPTarief 2024
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen€ 11,55
Uittreksel burgerlijke stand€ 16,60
Bewijs van in leven zijn€ 11,55
Verklaring Huwelijksbevoegdheid€ 29,00
Ad-hoc gegevens afnemers€ 3,51
Verstrekken van gegevens (per verstrekking)€ 23,81
Controle echtheid documenten€ 11,55
Legalisatie handtekening€ 11,55
Verklaring omtrent gedragTarief 2024
VOG op afspraak€ 41,35
VOG digitaal via Justis€ 33,85
Nederlandse nationaliteitTarief 2024
Naturalisatie enkelvoudig€ 1023,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners€ 1305,00
Mede-naturalisatie minderjarig kind€ 151,00
Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos)€ 760,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos)€ 1044,00
Optie enkelvoudig€ 217,00
Optie echtparen en geregistreerde partners€ 370,00
Optie minderjarig kind€ 24,00
GarantverklaringTarief 2024
Garantverklaring€ 11,55