Ga naar de homepage

Leges en tarieven betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vindt u welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

Kosten aangifte geboorte

Aangifte doen van een geboorte is gratis.

Kosten erkenning kind

Erkenning van een kind is gratis.

Kosten aangifte overlijden

Aangifte van overlijden is gratis.

Kosten trouwen en partnerschap

Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

DagTijdTarief 2023
Maandag09.00 - 09.30Gratis
Maandag tot en met vrijdag08.00 - 16.00 uur€ 501,40
Administratief huwelijk vrijdag 09.00 - 09.30 - 10.00 uur€ 184,30
Zaterdag/zon en feestdagen € 715,45
Maandag tot en met vrijdag16.01 - 8.00 uur€ 715,45

Buitenlocaties

DagTijdTarief 2023
Maandag - vrijdag 08:00 - 16:00 uur€ 501,40
Maandag - vrijdagna 16:00 uur€ 715,45
Zaterdagtot 16:00 uur € 715,45
ProductTarief 2023
Controle trouwlocatie p/u€ 84,00
Trouwboekje€ 29,60
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 37,00
Externe trouwambtenaar excl. beediging € 117,80
Externe trouwambtenaar incl. beediging € 220,20
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 56,00
Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan€ 22,40

Accordion item is ingeklapt
CollectevergunningTarief 2023    
Collectevergunning                  € 55,42
EvenementenTarief 2023
Evenementenvergunning klein€ 227,03
Evenementenvergunning groot€ 442,14
Snuffelmarkt vergunning€ 442,14
Geluidsontheffing€ 83,56
Stoofvergunning€ 110,84
Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen
(BGBOP)
€ 83,97
Zondagswet ontheffing€ 55,42
Gebruik gemeente grond€ 55,42
ExploitatievergunningTarief 2023
Exploitatievergunning seksinrichting€ 1111,47
Exploitatievergunning gastouderopvang€ 355,04
Exploitatievergunning kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau€ 700,52
Bed & Breakfast€ 691,36
HorecaTarief 2023
Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende€ 707,95
Wijziging of verlening vergunning€ 275,33
Voor iedere volgende leidinggevende€ 82,73
Wijziging leidinggevende€ 82,73
Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd€ 82,73
Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd€ 134,53
LoterijvergunningTarief 2023
Loterijvergunning€ 56,50
MaterialenTarief 2023
Dranghekken tot 10 stuks€ 150,00
Dranghekken vanaf 10 stuks€ 300,00
Afvalcontainers tot 10 stuks€ 150,00
Afvalcontainers vanaf 10 stuks€ 300,00
Verzamelafvalcontainer (brengen en halen)€ 300,00
Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer€ 175,00
Plaatsen vlaggenmast per stuk€ 100,00
Water en stroom per dag€ 57,50
Stroom Anton Pieckplein per Kwh€ 1,00
Water Anton Pieckplein per dag€ 27,50
Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie€ 25,00
Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur€ 100,00
StandplaatsvergunningTarief 2023
Standplaatsvergunning bepaalde tijd € 221,70
Standplaatsvergunning 1 dag of sociaal maatschappelijk € 74,20
StookvergunningTarief 2023
Stookvergunning€ 110,84
VentvergunningTarief 2023
Ventvergunning€ 221,70
Ventvergunning 1 dag of sociaal maatschappelijk € 74,20
KansspelenTarief 2023
Eén speelautomaat (12 maanden)€ 56,50
Iedere volgende speelautomaat€ 34,00
Eén speelautomaat (langer dan vier jaar)€ 226,50
Iedere volgende speelautomaat€ 136,00

Accordion item is ingeklapt
GehandicaptenparkeerkaartTarief 2023Max. duur
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 143,005 jaar
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart€ 104,805 jaar
Kaart kwijt- of gestolen€ 156,80 
GehandicaptenparkeerplaatsTarief 2023
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 100,00
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 304,40
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats€ 60,10
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 304,40

Accordion item is ingeklapt
VergunningTarief 2023
Gebruik openbare weg€ 55,40
VergunningTarief 2023
Stookvergunning€ 110,84
Kabels en leidingenTarief 2023
Ononderbroken tracé tot een lengte van 250 meter€ 343,40
Vanaf 5000 meter wordt het tarief voor een ononderbroken tracé per strekkende meter sleuf verhoogd met € 0,10
Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de AVOI, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25m1€ 102,60

Een toelichting op de leges en tarieven van kabels en leidingen: Wijziging hoofdstuk 12 legestarieven

Accordion item is ingeklapt
PaspoortTarief 2023
Nationaal paspoort (10 jaar geldig)€ 77,85
Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) € 58,85
Spoedprocedure reisdocumenten€ 53,00 (extra)
Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 58,85
Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 58,85
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)€ 77,85
Tweede paspoort (10 jaar geldig)€ 77,85
IdentiteitsbewijsTarief 2023
Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)€ 70,35
Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig)€ 37,95
Extra kosten voor spoedaanvraag per identiteitskaart€ 53,00
RijbewijsTarief 2023
Eerste aanvraag c.q. verlenging € 48,15
Eigen verklaring voor C-D-E€ 41,00
Eigen verklaring 75+€ 41,00
Eigen verklaring paars/medisch€ 41,00
Spoedprocedure (voor 14:00)€ 34,10 (extra)
Uittreksel BRPTarief 2023
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen€ 11,20
Bewijs van in leven zijn€ 11,20
Afschrift burgerlijke standTarief 2023
Uittreksel/Afschrift Burgerlijke Stand€ 15,70
Verklaring Huwelijksbevoegdheid€ 27,50
Verklaring omtrent gedragTarief 2023
VOG via gemeente aanvragen€ 41,35
Nederlandse nationaliteitTarief 2023
Naturalisatie enkelvoudig€ 970,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners€ 1238,00
Mede-naturalisatie minderjarig kind€ 143,00
Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos)€ 722,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos)€ 991,00
Optie enkelvoudig€ 206,00
Optie echtparen en geregistreerde partners€ 351,00
Optie minderjarig kind€ 23,00
GarantverklaringTarief 2023
Garantverklaring€ 11,20