Ga naar de homepage

Let op: Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, ondernemers en organisaties in Nederland.  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. Wie hier iets in wil veranderen, krijgt sinds 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken. Kijk voor meer informatie over wat deze nieuwe wet voor ondernemers betekent op de pagina de pagina Omgevingswet voor ondernemers.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u als ondernemer overnachtingen aanbiedt, moet u een nachtregister bijhouden. Het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. Download een Excel werkmap om de benodigde gegevens bij te houden. Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, u mag ook een eigen formulier of systeem gebruiken.