Ga naar de homepage

Verwijdert u asbest? Of gaat u slopen en heeft u meer dan 10 m³ sloopafval? Of slopen aan/in een monument? Doe dan een online vergunningencheck via het Omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

U mag als particulier in de volgende gevallen zelf asbest verwijderen:

  • Geschroefde asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m² per perceel.
  • Asbesthoudende niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking tot een maximum van 35 m² per perceel.

Wilt u meerdere keren asbest afvoeren? Dan mag de totale hoeveelheid per soort asbest (geschroefde asbesthoudende platen of asbesthoudende niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking) niet meer zijn dan 35 m2 per perceel.

Heeft u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal, dan mag u dat niet zelf verwijderen en moet u daar een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf voor inschakelen. Meld de werkzaamheden van asbest altijd minimaal 5 werkdagen voordat u start met verwijderen.

Lever asbest gratis in bij de Milieustraat

Nadat uw sloop-asbestmelding is geaccepteerd, kunt u het asbestafval gratis inleveren bij de milieustraat. Bied het asbest aan in doorzichtige folie van tenminste 0,2 mm dik, rondom afgeplakt met dikke doorzichtige tape. Breek het asbest niet in stukken! Dat kan uw gezondheid schaden.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u meer dan 10 m3  sloopafval? Dien dan vier weken vóór het starten van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding in via Omgevingsloket. Voeg een asbestinventarisatierapport toe bij het slopen van gebouwen die ouder zijn dan 1994. Dit rapport kunt u aanvragen bij een gecertificeerd asbestverwijderingbedrijf.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u eerst weten of u mag slopen? Kijk op de pagina Conceptverzoek activiteit of plan leefomgeving of doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt als u sloopt:

  • In of dicht bij een monument.
  • Binnen een beschermd dorpsgezicht.
  • In een gebied waar op grond van het omgevingsplan een sloopvergunning nodig is.

Accordion item is ingeklapt

Plaatst u tijdens de werkzaamheden voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Hiervoor vraagt u online een vergunning aan. Meer informatie leest u op de pagina gebruik openbare weg.

Accordion item is ingeklapt

Maak dan voor het melden van asbestverwijdering een afspraak met de gemeente via openbareruimte@loonopzand.nl. We vullen dan samen met u het meldingsformulier in.

  • U geeft aan waar het asbest vandaan komt.
  • Indien akkoord van de gemeente, is uw sloopmelding na de afspraak gereed.
  • Meld de sloopwerkzaamheden van asbest altijd minimaal 5 werkdagen voordat u start met slopen.

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Een sloopmelding is gratis. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. Deze vindt u in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.