Ga naar de homepage

Verwijdert u asbest? Of gaat u slopen en heeft u meer dan 10 m³ sloopafval? Doe dan een online sloopmelding via het omgevingsloket (klik op onderstaande knop).

Accordion item is ingeklapt

U kunt als particulier in de volgende gevallen zelf asbest verwijderen:

 • geschroefde asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per perceel
 • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking tot een maximum van 35 m2 per perceel

Meldt u meerdere keren de afvoer van asbest of sloopafval? Dan mag die totale hoeveelheid niet meer zijn dan 35 m2.

Lever asbest gratis in bij de Milieustraat

U kunt asbestafval gratis inleveren bij de milieustraat. Bied het asbest aan in doorzichtige folie van tenminste 0,2 mm dik, rondom afgeplakt met dikke tape. 

Accordion item is ingeklapt
 • Heeft u meer dan 103 m sloopafval? Dien dan vier weken vóór het starten van de sloopwerkzaamheden  een sloopmelding in via www.omgevingsloket.nl 
 • Voeg een asbestinventarisatierapport toe bij het slopen van gebouwen die ouder zijn dan 1994. Dit rapport kunt u aanvragen bij een gecertificeerd bedrijf.

Accordion item is ingeklapt

Vraag  een omgevingsvergunning aan, als u sloopt:

 • in of dichtbij een monument
 • binnen een beschermd dorpsgezicht
 • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is (dit is bij geen van de bestemmingsplannen in de gemeente Loon op Zand aan de orde)

Vraag minimaal 8 weken van tevoren uw omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl (inloggen met DigiD). 

Accordion item is ingeklapt

Plaatst u tijdens de werkzaamheden voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Vraag hiervoor online een vergunning aan. Open het online aanvraagformulier vergunning gebruik openbare weg.

Accordion item is ingeklapt

Maak dan voor het melden van asbestverwijdering een afspraak met de gemeente via openbareruimte@loonopzand.nl.

 • We vullen samen met u het meldingsformulier in
 • U geeft aan waar het asbest vandaan komt
 • Indien akkoord van de gemeente, is uw sloopmelding na de afspraak gereed
 • Meld de sloopwerkzaamheden van asbest altijd 5 werkdagen voordat u start met slopen

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de rijksoverheid 

Accordion item is ingeklapt

Een sloopmelding is gratis. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. De leges staan in de legesverordening.