Ga naar de homepage

Verwijdert u asbest? Of gaat u slopen en heeft u meer dan 10 m³ sloopafval? Doe dan een online sloopmelding via het omgevingsloket (klik op onderstaande knop).

Accordion item is ingeklapt

U kunt als particulier in de volgende gevallen zelf asbest verwijderen:

 • geschroefde asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per perceel
 • asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking tot een maximum van 35 m2 per perceel

Meldt u meerdere keren de afvoer van asbest of sloopafval? Dan mag die totale hoeveelheid niet meer zijn dan 35 m2.

Lever asbest gratis in bij de Milieustraat

U kunt asbestafval gratis inleveren bij de milieustraat. Bied het asbest aan in doorzichtige folie van tenminste 0,2 mm dik, rondom afgeplakt met dikke tape. 

Accordion item is ingeklapt
 • Heeft u meer dan 103 m sloopafval? Dien dan vier weken vóór het starten van de sloopwerkzaamheden  een sloopmelding in via www.omgevingsloket.nl 
 • Voeg een asbestinventarisatierapport toe bij het slopen van gebouwen die ouder zijn dan 1994. Dit rapport kunt u aanvragen bij een gecertificeerd bedrijf.

Accordion item is ingeklapt

Vraag een omgevingsvergunning aan, als u sloopt:

 • in of dichtbij een monument
 • binnen een beschermd dorpsgezicht
 • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is (dit is bij geen van de bestemmingsplannen in de gemeente Loon op Zand aan de orde)

Vraag minimaal 8 weken van tevoren uw omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl (inloggen met DigiD). 

Accordion item is ingeklapt

Plaatst u tijdens de werkzaamheden voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Hiervoor vraag u online een vegunning aan. Meer informatie leest u op de pagina gebruik openbare weg.

Accordion item is ingeklapt

Maak dan voor het melden van asbestverwijdering een afspraak met de gemeente via openbareruimte@loonopzand.nl.

 • We vullen samen met u het meldingsformulier in
 • U geeft aan waar het asbest vandaan komt
 • Indien akkoord van de gemeente, is uw sloopmelding na de afspraak gereed
 • Meld de sloopwerkzaamheden van asbest altijd 5 werkdagen voordat u start met slopen

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de rijksoverheid 

Accordion item is ingeklapt

Een sloopmelding is gratis. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. De leges staan in de legesverordening 2023.