Ga naar de homepage

Plaatst u tijdelijk voorwerpen op de openbare weg zoals een bouwcontainer, bouwmaterialen, steiger, laadbak of hijskraan? Daarvoor heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning minimaal 14 werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk aan. U bent verplicht omwonenden hierover te informeren.

Accordion item is ingeklapt
  • Na ontvangst van uw vergunningaanvraag, neemt een medewerker van de gemeente contact op.
  • Deze kijkt samen met u naar de meeste makkelijk bereikbare plaats voor de te plaatsen voorwerpen.
  • Hierbij let de gemeente op veiligheid en overlast, maar ook bereikbaarheid voor hulpdiensten en de vuilniswagen.
  • Ook bespreken we de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor een vergunning kunt u vinden op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Vergunningen.