Ga naar de homepage

Steeds vaker willen ouders en kinderen bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen. Soms is dat omdat er sprake is van officiƫle mantelzorg op basis van een mantelzorgindicatie. Dat is in sommige gevallen vergunningvrij. Of dat ook voor u geldt, controleert u met behulp van de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Als er (nog) geen mantelzorgsituatie is, dan is het bij elkaar wonen op grond van het omgevingsplan meestal niet mogelijk. Om daarin te voorzien, heeft de gemeente het premantelzorgbeleid opgesteld.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 2019 is het mogelijk om een premantelzorgwoning te realiseren zonder mantelzorgindicatie. De voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u in de Beleidsregels premantelzorgwoningen gemeente Loon op Zand 2019.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst de voorwaarden. Een vergunningaanvraag kost tijd en geld. Als u voorbereidingskosten wilt beperken, kunt u vooraf een conceptverzoek indienen. Kijk hiervoor op de pagina Conceptverzoek activiteit of plan leefomgeving.

Indienden conceptverzoek premantelzorgwoningen

Let bij het indienen van een conceptverzoek extra op het volgende:

  • Geef duidelijk aan wel bestaand (bij)gebouw of onderdeel daarvan en wilt gaan gebruiken als een premantelzorgwoning.
  • Een duidelijke bouwkundige tekening van de plattegrond (schaal 1:100) van het (bij)gebouw, waaruit in ieder geval de oppervlakte en de indeling in ruimtes blijkt.
  • Een omschrijving van de premantelzorgsituatie: waarom komt u in aanmerking voor een gebruik als premantelzorgwoning?

De gemeente beoordeelt uw conceptoverleg door dit te toetsen aan het beleid. Ook bekijkt de gemeente of uw verzoek geen negatieve of ontoelaatbare gevolgen heeft voor de omgeving. Dan volgt een voorlopige beslissing. U weet dan of het (geen) zin heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u in aanmerking komt voor een premantelzorgwoning, vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket. De omgevingsvergunning wordt afgegeven voor maximaal 10 jaar. Daarna moeten de voorzieningen en/of bouwkundige aanpassingen ongedaan worden gemaakt, tenzij er inmiddels sprake is van een daadwerkelijk mantelzorg op basis van een mantelzorgindicatie.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Deze kosten vindt u Deze vindt u in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.

Accordion item is ingeklapt

De premantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen en heffingen. Omdat dit van persoon tot persoon verschilt, verwijzen wij u voor meer informatie naar de belastingdienst.

Accordion item is ingeklapt

De premantelzorgwoning heeft geen invloed op de WOZ-waarde. Voorwaarde hiervoor is dat de premantelzorgwoning kadastraal niet afgesplitst is van de hoofdwoning.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u een apart huisnummer aanvragen voor de premantelzorgwoning? Neem dan contact op met openbareruimte@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

Is premantelzorg overgegaan in daadwerkelijke mantelzorg? Of gaat een van de bewoners verhuizen? Meld dit dan via openbareruimte@loonopzand.nl.