Logo Gemeente Loon op Zand

Op deze pagina vindt u alle informatie voor het organiseren van een evenement in onze gemeente. Doorloop onderstaand stappenplan en bekijk de belangrijkste bijbehorende documenten. Loopt u vast? Stuur een e-mail, maak een afspraak of bel!

Covid19 vraagt wat extra van u als organisator. Elk evenement is uniek en u als organisator weet hoe u uw evenement vorm geeft. Wij kunnen u daarom geen voorbeeld protocol aanleveren. Bij uw aanvraag dient u een coronaprotocol aan te leveren, waarin staat hoe u de richtlijnen op uw evenement toepast.

Op de site van het RIVM vindt u meer informatie over waaraan u kunt denken bij het opstellen van een coronaprotocol.

Komt u er niet uit? Maak een afspraak met het team evenementen via het algemene telefoonnummer.

Evenementen zijn vanaf 1 juli weer mogelijk

Evenementen zijn vanaf 1 juli weer mogelijk. Wel geldt minimaal het volgende:

 • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

U dient er rekening mee te houden dat wij van u een coronaprotocol vragen, aanvullend op de overige indieningsvereisten.

Stappenplan organiseren evenement

Accordion item is ingeklapt

Bekijk voordat u start met de organisatie van uw evenement de evenementenkalender. Daarop kunt u zien of er al een evenement plaatsvindt op de door u gekozen datum. Geeft dit concurrentie of zijn er kansen voor samenwerking? De evenementenkalender is onder voorbehoud. Open de evenementenkalender (pdf)

Let op :

 • Dien de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt in
 • Zorg ervoor dat het u het online formulier volledig invult, inclusief alle bijlagen (inloggen met DigiD)
 • Uw aanvraag is pas volledig wanneer alle documenten volledig ingevuld bij de gemeente zijn

Accordion item is ingeklapt

De gemeente helpt u graag bij uw aanvraag. Wij bespreken uw evenement graag in een intakegesprek. Lees voor het intakegesprek het Evenementenbeleid en de bijhorende Evenementeninstructie goed door. Open het Evenementenbeleid en open de Evenementeninstructie

Accordion item is ingeklapt

  Na het intakegesprek kunt u uw vergunningsaanvraag indienen. Een goede voorbereiding voor de vergunningsaanvraag helpt daarbij.

  Accordion item is ingeklapt
  1. Een tekening met een schaal van 1:500 van de omgeving van het terrein en de bereikbaarheid van het terrein met een Noordpijl (lees de brandveiligheidsregels en de brochure 'brandveiligheid op evenementen')
  2. Een plattegrondtekening van de tent(en) met een schaal van 1:500 en een tent(en)boek met constructiegegevens (als de tent groter is dan 50m2). Zie Format Tekeningvereisten Evenementen voor de vereisten bij een evenementaanvraag.  Staat uw plattegrond er niet tussen? Vraag deze op via evenementen@loonopzand.nl 
   plattegrond centrum Kaatsheuvel 
   plattegrond Anton Pieckplein/ Kaatsheuvel  
   plattegrond Kasteelweide/ Loon op Zand
  3. Draaiboek met daarin de activiteiten die tijdens het evenement plaatsvinden. Wilt u tijdens het evenement een bingo of een loterij organiseren? Afhankelijk van het prijzengeld moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Lees hierover meer op de pagina Loterij- en kansspelvergunning.
  4. Een programma van het evenement
  5. Veiligheidsplan (open het voorbeeld veiligheidsplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeerevenement (zip bestanden).
  6. Verkeersplan (wanneer deze niet in het veiligheidsplan is opgenomen, open het voorbeeld verkeersplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeer, evenement (zip bestanden).
  7. Brief/goedkeuring van de eigenaar als het evenement plaatsvindt op particuliere grond
  8. Informatiebrief omwonenden (indien van toepassing)
  9. Akoestisch onderzoek (bij een muziekevenement die voor het eerst op een nieuwe locatie plaatsvindt)
  10. Ingevulde aanvraag ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet in (indien u alcohol schenkt). Open het aanvraagformulier.

  Accordion item is ingeklapt
  1. Het aantal verkeersbegeleiders
  2. Welke straten er afgesloten moeten worden, en ter hoogte van welke straat
  3. Of de straten een onderdeel zijn van een busroute
  4. Aantal benodigde materialen zoals toiletten, dranghekken en afvalcontainers
  5. Namen van artiesten en bands die komen optreden

  Accordion item is ingeklapt
  • Houd alle documenten en informatie bij de hand voordat u start met uw aanvraag
  • Gebruik bij de aanvraag de handleiding aanvraagformulier evenementenvergunning. Open de handleiding.
  • Start uw aanvraag. Open het online formulier (inloggen met DigiD)
  • Wil je materiaal aanvragen? Dan kan dat via dit het formulier aanvraag materialen. Print het formulier uit, vul het in en stuur het daarna ingescand retour naar: info@loonopzand.nl. Of via de post retour naar: Gemeente Loon op Zand, t.a.v. VTV Cluster Bijzondere Wetten, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. 
  • Rond u de aanvraag later af? Sla hem dan op, dan kunt u verder gaan waar u gebleven bent.

  Accordion item is ingeklapt

  Uw aanvraag beoordelen wij aan de hand van de Evenementeninstructie.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag op:

  • De openbare orde, mogelijk (geluids)overlast, afval, het aantal bezoekers, openingstijden, alcoholgebruik
  • De verkeersveiligheid van personen of goederen
  • De zedelijkheid of gezondheid
  • Het milieu

  De grondslag van de Evenementeninstructie staat in artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2019.

  Bij uw aanvraag kan er gevraagd worden naar een coronaprotocol. 

  Accordion item is ingeklapt

  De kosten voor een evenement zijn terug te lezen in de legesverordening. Open de legesverordening. Voor iedere ontheffing bij uw evenementenvergunning brengen wij apart kosten in rekening. Maakt u gebruik van de materialen van de gemeente? De tarieven hiervan staan in de tarievenverordening. Open de tarievenverordening.

  Accordion item is ingeklapt

  Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De deadline voor 2020 is helaas voorbij. In 2021 komt er een nieuwe subsidieregeling. Deze wordt eind 2020 gepubliceerd.

  Contactgegevens

  Neem voor vragen over uw vergunningsaanvraag contact op met de evenementencoƶrdinator via e-mailadres: evenementen@loonopzand.nl  of bel 0416-289111.