Ga naar de homepage

Op deze pagina vindt u alle informatie voor het organiseren van een evenement in onze gemeente. Doorloop onderstaande fases en bekijk de belangrijkste bijbehorende documenten. Loopt u vast? Stuur een e-mail naar evenementen@loonopzand.nl, maak een afspraak of bel!

Accordion item is ingeklapt

Bekijk voordat u start met de organisatie van uw evenement de evenementenkalender. Daarop kunt u zien of er al een evenement plaatsvindt op de door u gekozen datum. Geeft dit concurrentie of zijn er kansen voor samenwerking?

De gemeente helpt u graag bij de aanvraag. We bespreken graag samen het evenement in een intakegesprek.

Accordion item is ingeklapt

Na het intakegesprek kunt u de vergunningaanvraag indienen. Een goede voorbereiding voor de vergunningaanvraag helpt daarbij. Open het Evenementenbeleid en de Evenementeninstructie. Vragen? Hiervoor kunt u evenementen@loonopzand.nl benaderen.

 • Zorg dat een aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt ingediend is.
 • Zorg ervoor dat het online formulier volledig ingevuld wordt, inclusief alle bijlagen (inloggen met DigiD of Eherkenning).
 • De aanvraag is pas volledig wanneer alle documenten volledig ingevuld bij de gemeente zijn.

Afhankelijk van het soort evenement bevat de aanvraag de volgende onderdelen:

 1. Plattegrond/situatieschets
 2. Draaiboek en programma
 3. Veiligheidsplan
 4. Verkeersplan
 5. Tentenboek, constructietekeningen en -gegevens
 6. Brief/goedkeuring eigenaar grondgebruik als het evenement plaatsvindt op particuliere grond
 7. Informatiebrief omgeving/betrekken omgeving
 8. Akoestisch onderzoek
 9. Aanvraag ontheffing Artikel 35 Alcoholwet
 10. Aanvraag Loterij- en kansspelvergunning
 11. Aanvraag materialen.

Pas wanneer alle documenten voor uw aanvraag compleet zijn gaat de aanvraag door naar de volgende fase: de beoordeling.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op:

 • De openbare orde, mogelijk (geluids)overlast, afval, het aantal bezoekers, openingstijden en alcoholgebruik.
 • De verkeersveiligheid van personen of goederen.
 • De zedelijkheid of gezondheid.
 • Het milieu.
 • Of het past in het omgevingsplan.

Afhankelijk van het evenement kan de gemeente advies opvragen bij verschillende partijen zoals brandweer, GHOR en politie.

Bij een akkoord ontvangt u een brief met de vergunning, bij de vergunning kunnen bepaalde voorschriften of beperkingen gegeven worden voor het evenement. Neem deze goed door.

Ook kunnen er aan de verschillende vergunningen en ontheffingen kosten verbonden zijn. Deze kosten vindt u in de legesverordening 2024.

Accordion item is ingeklapt

Onder het evenement vallen niet alleen de showdagen van het evenement, maar ook de op- en afbouw. In deze periode is de organisator verantwoordelijk voor het evenemententerrein. De organisator levert het evenemententerrein en de direct aangrenzende wegen rondom het terrein in oorspronkelijke staat op.

Tijdens het evenement kan controle plaatsvinden door de toezichthouders. De organisator is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. Bij problemen tijdens het evenement kan de organisator de gemeente benaderen.

Accordion item is ingeklapt

Bij evenementen die in de categorie B en C vallen wordt er altijd een evaluatie gepland met de veiligheidspartners. Categorie A wordt benaderd voor een evaluatie indien noodzakelijk. In de evaluatie wordt besproken hoe de veiligheid, het tegengaan van overlast en de duurzaamheid van het evenement in de toekomst verbeterd kan worden.

De fases van een evenement is een doorlopend proces. De fases worden telkens herhaald, ieder evenement begint weer bij Fase 1.

Accordion item is ingeklapt

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds.  Met dit fonds stimuleren we de organisatie van evenementen en nieuwe initiatieven. Open de pagina van het evenementenstimuleringsfonds.

Accordion item is ingeklapt

Bij een evenement en de organisatie daarvan zijn vaak vrijwilligers betrokken. Via Loonopzandvoorelkaar kunt u vrijwilligers zoeken en werven. Hier vindt u ook allerlei ondersteunende informatie over de inzet van vrijwilligers. Meer informatie vindt u op de pagina vrijwilligerswerk.