Ga naar de homepage

Op deze pagina vindt u alle informatie voor het organiseren van een evenement in onze gemeente. Doorloop onderstaand stappenplan en bekijk de belangrijkste bijbehorende documenten. Loopt u vast? Stuur een e-mail, maak een afspraak of bel!

Bij een aanvraag* dient u aanvullend op de overige indieningsvereisten een coronaprotocol aan te leveren. In dit protocol neemt u richtlijnen op hoe u de Covid19 regels op het evenement toepast.

Elk evenement is uniek en u als organisator weet hoe u uw evenement vorm geeft. Covid19 vraagt op dit moment wat extra van u als organisator. Wij kunnen u geen voorbeeld protocol aanleveren. Op de site van het RIVM vindt u meer informatie over waaraan u kunt denken bij het opstellen van een coronaprotocol.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Maak een afspraak met het team evenementen via 0416-289111 of via evenementen@loonopzand.nl 

* voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. 

Stappenplan organiseren evenement

Accordion item is ingeklapt

Bekijk voordat u start met de organisatie van uw evenement de evenementenkalender. Daarop kunt u zien of er al een evenement plaatsvindt op de door u gekozen datum. Geeft dit concurrentie of zijn er kansen voor samenwerking? De evenementenkalender is onder voorbehoud. Open de evenementenkalender (pdf)

Let op :

 • Dien de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt in
 • Zorg ervoor dat het u het online formulier volledig invult, inclusief alle bijlagen (inloggen met DigiD)
 • Uw aanvraag is pas volledig wanneer alle documenten volledig ingevuld bij de gemeente zijn

Accordion item is ingeklapt

De gemeente helpt u graag bij uw aanvraag. Wij bespreken uw evenement graag in een intakegesprek. Lees voor het intakegesprek het Evenementenbeleid en de bijhorende Evenementeninstructie goed door. Open het Evenementenbeleid en open de Evenementeninstructie

Accordion item is ingeklapt

  Na het intakegesprek kunt u uw vergunningsaanvraag indienen. Een goede voorbereiding voor de vergunningsaanvraag helpt daarbij.

  Accordion item is ingeklapt
  1. Een tekening met een schaal van 1:500 van de omgeving van het terrein en de bereikbaarheid van het terrein met een Noordpijl (lees de brandveiligheidsregels en de brochure 'brandveiligheid op evenementen')
  2. Een plattegrondtekening van de tent(en) met een schaal van 1:500 en een tent(en)boek met constructiegegevens (als de tent groter is dan 50m2). Zie Format Tekeningvereisten Evenementen voor de vereisten bij een evenementaanvraag.  Staat uw plattegrond er niet tussen? Vraag deze op via evenementen@loonopzand.nl 
   plattegrond centrum Kaatsheuvel 
   plattegrond Anton Pieckplein/ Kaatsheuvel  
   plattegrond Kasteelweide/ Loon op Zand
  3. Draaiboek met daarin de activiteiten die tijdens het evenement plaatsvinden. Wilt u tijdens het evenement een bingo of een loterij organiseren? Afhankelijk van het prijzengeld moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Lees hierover meer op de pagina Loterij- en kansspelvergunning.
  4. Een programma van het evenement
  5. Veiligheidsplan (open het voorbeeld veiligheidsplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeerevenement (zip bestanden).
  6. Verkeersplan (wanneer deze niet in het veiligheidsplan is opgenomen, open het voorbeeld verkeersplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeer, evenement (zip bestanden).
  7. Brief/goedkeuring van de eigenaar als het evenement plaatsvindt op particuliere grond
  8. Informatiebrief omwonenden (indien van toepassing)
  9. Akoestisch onderzoek (bij een muziekevenement die voor het eerst op een nieuwe locatie plaatsvindt)
  10. Ingevulde aanvraag ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet in (indien u alcohol schenkt). Open het aanvraagformulier.

  Accordion item is ingeklapt
  1. Het aantal verkeersbegeleiders
  2. Welke straten er afgesloten moeten worden, en ter hoogte van welke straat
  3. Of de straten een onderdeel zijn van een busroute
  4. Aantal benodigde materialen zoals toiletten, dranghekken en afvalcontainers
  5. Namen van artiesten en bands die komen optreden

  Accordion item is ingeklapt
  • Houd alle documenten en informatie bij de hand voordat u start met uw aanvraag
  • Gebruik bij de aanvraag de handleiding aanvraagformulier evenementenvergunning. Open de handleiding.
  • Start uw aanvraag. Open het online formulier (inloggen met DigiD)
  • Wil je materiaal aanvragen? Dan kan dat via dit het formulier aanvraag materialen. Vul het formulier digitaal in, download het en stuur het retour naar info@loonopzand.nl. 
  • Rond u de aanvraag later af? Sla hem dan op, dan kunt u verder gaan waar u gebleven bent.

  Accordion item is ingeklapt

  Uw aanvraag beoordelen wij aan de hand van de Evenementeninstructie.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag op:

  • De openbare orde, mogelijk (geluids)overlast, afval, het aantal bezoekers, openingstijden, alcoholgebruik
  • De verkeersveiligheid van personen of goederen
  • De zedelijkheid of gezondheid
  • Het milieu

  De grondslag van de Evenementeninstructie staat in artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2019.

  Bij uw aanvraag kan er gevraagd worden naar een coronaprotocol. 

  Accordion item is ingeklapt

  De kosten voor een evenement staan op de pagina leges en tarieven

   

  Accordion item is ingeklapt

  Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds.  Met dit fonds stimuleren we de organisatie van evenementen en nieuwe initiatieven.  Open de pagina van het evenementenstimuleringsfonds. ​

  Contactgegevens

  Neem voor vragen over uw vergunningsaanvraag contact op met de evenementencoördinator via e-mailadres: evenementen@loonopzand.nl  of bel 0416-289111.