Ga naar de homepage

We zijn trots op de inzet van verenigingen en vrijwilligers(organisaties) voor de Loonse samenleving. Wij willen vrijwillige steun van inwoners en maatschappelijke organisaties aan elkaar stimuleren, verbinden, ondersteunen, faciliteren en waarderen. Dat doen we onder andere door de inzet van het vrijwilligersplatform ‘Loon op Zand voor elkaar’, ContourdeTwern en de Klussen en Dienstencentrale.

Accordion item is ingeklapt

Via het vrijwilligersplatform van ‘Loon op Zand voor elkaar’ kan iedereen, individueel of in een groep (vereniging, bedrijf, organisatie) zich als vrijwilliger aanbieden of om hulp van vrijwilligers vragen. De website Loonopzandvoorelkaar helpt aanbieders en aanvragers hun wensen duidelijk uiteen te zetten. Team Loonopzandvoorelkaar ondersteunt hierbij graag. Neem gerust contact op met het team voor advies of ondersteuning op maat. 

Accordion item is ingeklapt

De VNG Vrijwilligersverzekering is een verzekering voor personen die in de gemeente Loon op Zand vrijwilligerswerk doen. Het gaat hierbij om mensen die onbetaald, voor anderen en/of de samenleving werkzaamheden verrichten. De VNG Vrijwilligersverzekering is een zogenoemde secundaire verzekering. Een schade moet eerst ingediend worden bij de eigen lopende verzekeringen. Keren deze niets, of niet alles uit, dan kan de schade gemeld worden via de polis van de gemeente. Belangrijk is om de communicatie en correspondentie met de eigen verzekering over deze zaak dan goed te bewaren. Onder de VNG Vrijwilligersverzekering vallen onder andere aansprakelijkheid, ongevallen, bestuursaansprakelijkheid en rechtsbijstand.  Neem voor meer informatie en bij schade contact op met ContourdeTwern en vraag naar Sanne Staals.

Accordion item is ingeklapt

De Klussen en Diensten Centrale (KDC) is een vrijwilligersorganisatie die uitsluitend werkt ten behoeve van inwoners, verenigingen, scholen en andere sociaal maatschappelijke organisaties in de gemeente Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

Het team van Loonopzandvoorelkaar werkt in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Het platform is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Loon op Zand, ContourdeTwern en de wijkteams. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar info@loonopzandvoorelkaar.nl of neem contact op met ContourdeTwern.