Ga naar de homepage

De verschillende evenementen in onze gemeente dragen bij aan de levendigheid van onze dorpskernen. In het evenementenbeleid leggen we vast wat er kan én wat er niet kan. Zo geven we organisatoren de ruimte en zorgen we ook voor veilige en plezierige evenementen. In de tweede helft van 2023 willen we dit evenementenbeleid vernieuwen. Omwonenden van evenementenlocaties kunnen hun mening geven via een digitale bewonersenquête. Klik hiervoor op onderstaande button.

Juiste balans voor evenementen

In 2020 hebben we inwoners en organisatoren gevraagd hoe zij aankijken tegen evenementen in onze gemeente. Daaruit bleek dat het evenementenbeleid op een aantal punten beter kan. Daar werken we momenteel aan in samenwerking met adviesbureau Ruimtemeesters. We zoeken naar de juiste balans tussen het stimuleren van aansprekende evenementen en het zoveel mogelijk beperken van overlast voor inwoners.

Bewonersenquête

Via onderstaande button kunt u de bewonersenquête invullen. Deelname is mogelijk tot en met vrijdag 22 september 2023. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en gebruikt als input voor een nieuw evenementenbeleid.