Ga naar de homepage

Op deze pagina leest u alles over verschillende afvalsoorten, de regels in onze gemeente en waar u de containers voor uw afval in onze gemeente kunt vinden. Voor meer informatie over het sorteren van afval kunt u terecht op de website van Afvalwijzer.

Accordion item is ingeklapt

Veel mensen denken nog steeds dat al het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt verbrand. Dat is niet het geval. Van gescheiden, ingezameld afval worden nieuwe grondstoffen en producten gemaakt. Daarom is het belangrijk om uw afval zo goed mogelijk te scheiden. Op de afscheidingswijzer kunt u meer informatie vinden over het scheiden van afval.

 • Groente-, fruit- en tuinafval: Groen afval vormt een basis voor compost.
 • Plastic afval: Plastic afval wordt gebruikt voor nieuwe jerrycans, tuinstoelen, leidingen en buizen.
 • Metaal: Metaal wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld fietsen en nieuwe blikjes.
 • Drankkartons: Lege melk-, yoghurt- en vruchtensappakken worden eierdozen, keukenrollen en wc-papier.
 • Papier en karton: Papier en karton is grondstof voor nieuw papier.
   
 • U kunt ook onze handige wel/niet lijsten downloaden. Op deze lijsten leest u wat er bij bij het GFT-afval hoort en wat niet. Ook zijn er lijsten voor PMD, papier, glas en textiel afval.

Accordion item is ingeklapt

Onder restafval verstaan we al het afval dat niet gescheiden kan worden ingeleverd of overblijft na het sorteren per afvalsoort. Restafval doet u in de container met de grijze deksel. De container voor restafval wordt één keer per vier weken geleegd. Op de pagina Afval scheiden leest u meer over de andere manier van afval inzamelen in onze gemeente. Daarnaast kunt u uw restafval tegen betaling aanbieden bij de milieustraat.

Het restafval belandt – nadat het door de gemeente is ingezameld – in de verbrandingsoven. Het is dus belangrijk dat u alle afvalstromen die hergebruikt kunnen worden, goed scheidt. Zo voorkomt u dat waardevolle grondstoffen onnodig worden verbrand.

Accordion item is ingeklapt

Wat is GFT afval?

GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuinafval (bijvoorbeeld snoeiafval). Zo mogen onder meer bananenschillen, notendoppen, brood en bladeren bij het GFT-afval. Ook vlees- en visresten, eierschalen en gras mogen erbij. 

Hoe inzamelen?

GFT afval kunt u kwijt in de container met de groene deksel. Deze container legen we eens per twee weken.
Grond is geen afval dat hierin thuis hoort. Tuinafval kunt u ook tot 2m3 gratis aanbieden bij de milieustraat op vertoon van uw Milieupas

Hergebruik van GFT-afval

Na inzameling komt het GFT-afval op een grote composthoop terecht. In onze gemeente gebruiken we compost als bodemverbeteraar in de plantsoenen. 

Accordion item is ingeklapt

Wat hoort bij het papier en kartonnen afval?

Oud papier en karton bestaat uit:

 • Papieren verpakkingen
 • Karton
 • Kranten
 • Tijdschriften
 • Folders
 • Boeken
 • Enveloppen (met venster)
 • Papieren draagtassen

Hygiënisch en sanitair papier horen niet bij het oud papier. Dit zijn bijvoorbeeld tissues, toiletpapier en keukendoekjes. Ook papier of karton met verf-, olie- of voedselresten horen niet thuis bij het oud papier (bijvoorbeeld een pizzadoos met vetvlekken).

Hoe inzamelen?

Oud papier en karton doet u in de container met de blauwe deksel. Deze legen we eens per vier weken. Woont u in een appartementencomplex? Doe uw oud papier en karton in één van de ondergrondse containers. Deze zijn per 1-2-2018 toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Loon op Zand. Het gebruik van deze containers is gratis. Bekijk op de digitale kaart (blauwe punten) de locaties van de papiercontainers. Papier en karton kunt u ook gratis aanbieden bij de milieustraat op vertoon van uw milieupas.

Hergebruik van papier en karton

Oud papier en karton wordt verwerkt tot nieuw papier. Papier wordt gemaakt van hout. Door het hergebruiken van papier worden minder bomen gekapt. Daarom is het beter voor het milieu om oud papier en karton apart in te zamelen. 

Accordion item is ingeklapt

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons vallen onder PMD. Wilt u weten wat in de PMD-zakken mag? Download een overzicht van wat wel en niet bij het PMD mag.

Hoe inzamelen?

In onze gemeente verzamelen we PMD in plastic zakken. Deze zakken halen we eens in de twee weken aan huis op. De gemeente stelt kosteloos de zakken beschikbaar voor het verzamelen van het PMD afval. De zakken zijn te verkrijgen bij:

 • Loon op Zand: COOP en PLUS
 • Kaatsheuvel: Albert Heijn, Jumbo en in Het Klavier.
 • De Moer: Basisschool De Start.

Hergebruik van plastic, metaal en blik

 •  Wat gebeurt er met het plastic afval? 

Na inzameling sorteert een plastic afval verwerkingsbedrijf het plastic afval en maakt het geschikt voor hergebruik. Zo maken ze van gerecycled plastic bijvoorbeeld kledinghangers en nieuwe frisdrankflessen.

 • Hoe hergebruiken ze drank- en zuivelpakken?

Een drankkarton bestaat uit verschillende lagen: aan de binnenkant zit plastic of aluminium. Na inzameling scheiden ze dit laagje van het kartonnen pak. De afzonderlijke materialen zijn daarna bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor emmers.

 • Metalen verpakkingen 

Een verwerkingsbedrijf sorteert en smelt blikjes en andere metalen verpakkingen voor hergebruik. Gerecycled metaal gebruiken ze voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor nieuwe blikjes of bouwmetaal.

Accordion item is ingeklapt

Soorten glas

Er zijn twee soorten glas:

 1. Flessenglas (zoals wijnflessen en jampotten). Flessenglas gooit u in de glasbak.
 2. Vlakglas (zoals vensterglas en autoruiten) brengt u naar de milieustraat. Alleen ruiten die heel in de daarvoor bestemde container passen worden geaccepteerd. Let op: kapotte (thee)glazen, ovenschalen, aquariums en vazen mogen niet in de glasbak, maar horen bij het restafval.

Waar inleveren?

U kunt het glas brengen naar de glascontainers in de wijk, bij de supermarkt of op de milieustraat. Bekijk het overzicht van glasbakken (gele punten) in onze gemeente.

Hoe recyclen?

Een glasverwerkingsbedrijf maakt het glas schoon en verwijdert de deksels met een magneet. Ook verwijderen ze kurken en etiketten. Daarna smelten ze het glas voor hergebruik. Vlakglas verwerken ze samen met nieuw glas tot nieuw vensterglas.

Accordion item is ingeklapt

Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu (brandbaar, giftig en bijtend). Plaats klein gevaarlijk afval in de milieubox. Twee keer per jaar (maart en september) leegt de chemokar uw milieubox. Op de pagina chemisch afval informeren we u over het ophalen en de ophaalmomenten van het klein chemisch afval in onze gemeente. U kunt uw milieubox altijd gratis aanbieden bij de milieustraat onder vertoon van uw milieupas.

Accordion item is ingeklapt

Er staan speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal in onze gemeente. Deze containers zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De luiers verpakt u in een doorzichtige zak voordat u ze in de container gooit. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar op Het Klavier.

De locaties van de luiercontainers staan op het overzicht van luiercontainers (rode punten).

Accordion item is ingeklapt

Er zijn huishoudens die door een medische reden meer restafval aanbieden. Huishoudens met een medische indicatie krijgen vanaf de invoering van Diftar een financiële vergoeding. In totaal krijgt u 7 ledigingen van de restafvalcontainer per jaar of 28 openingen van een ondergrondse container vergoed.

Daarnaast bieden wij deze huishoudens aan om gratis een tweede container aan te vragen voor restafval en/of oud papier. Heeft u als huishouden veel medisch afval en wilt u gebruikmaken van deze compensatiemogelijkheid? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111.

Wat hoort niet bij het medisch afval?

Gebruikte injectienaalden en overgebleven medicijnen mogen niet bij het medisch afval. Deze levert u in bij de apotheek of de milieustraat. Heeft u incontinentiemateriaal? Dit afval kunt u apart inzamelen en naar de luiercontainers in de wijk brengen. Doe het materiaal in afgesloten doorzichtige zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij Het Klavier.

Accordion item is ingeklapt

Wat mag in zakken in de textielcontainer?

 • (Kapotte) kleding
 • Lappen
 • Schoenen (gebonden)
 • Handdoeken, gordijnen, vitrage
 • Tafel- en bedlakens, dekens
 • Ander huishoudtextiel
 • Knuffels
 • Tassen / rugzakken
 • Vlaggen
 • Lederwaren zoals lerenjassen en riemen.

Al het textiel moet droog en schoon zijn.

Wat mag er niet in:

 • (Synthetische) dekbedden en kussens.
 •  Tapijt, vloerbedekking en matrassen.

Accordion item is ingeklapt

Bij de kringloop kunt u goederen afleveren die nog bruikbaar zijn. In onze gemeente kunt u hiervoor terecht bij de Kringloopwinkel Kaatsheuvel, de Klussen en Diensten centrale en Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand. In de gemeente Waalwijk kunt u  terecht bij Twiddus.

Accordion item is ingeklapt

Grofvuil is afval dat niet in de container past of er niet in thuis hoort. U kunt grofvuil naar de milieustraat brengen of laten ophalen. We halen geen grond, gasflessen, asbest, gevaarlijk afval en bouw- en sloopafval/puin op.  

Ophalen op afspraak

Ophalen kan op afspraak bij Fixi. Zet op de afgesproken dag het afval zelf aan de straat. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat u aan wilt bieden en een schatting van het aantal kubieke meters. De afspraak is definitief als wij u hebben teruggebeld over de ophaaldatum. Geef daarom bij voorkeur een mobiel nummer door zodat wij u altijd kunnen bereiken. Wilt u alsnog de afspraak afzeggen? Bel dan naar 0416-289111 en doe dit 24 uur van tevoren.

Kosten

De kosten om grofvuil op te halen vindt u op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Afval.

Regels ophalen grofvuil

 • Biedt uw grofvuil aan op een goed bereikbare plaats bij uw woning.
 • Uw grofvuil mag een maximale afmeting hebben van 1,5 x 0,5m en is maximaal 25kg zwaar.
 • Biedt uw grofvuil gebundeld aan, bijvoorbeeld bij takken en planken. 

Accordion item is ingeklapt

Wilt u asbesthoudende materialen bij ons afgeven? Kijk dan op de pagina asbest en slopen voor meer informatie.

Accordion item is ingeklapt

Dit zijn alle apparaten waar een stekker aan zit of die op batterijen werken. Alle elektrische apparaten kunt u inleveren bij de winkel waar u deze heeft gekocht. Kleine apparaten (ter grootte van een boodschappentas) kunt u inleveren bij de chemokar of op de milieustraat op vertoon van uw milieupas. Grote apparaten kunt u ook bij de milieustraat aanbieden.

Accordion item is ingeklapt

Afval dat uit metaal bestaat (lege blikken) of voor het grootste deel uit metaal bestaat (wasrekken enz.) kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat.