Ga naar de homepage

Wat is restafval en wat wordt ermee gedaan?

Voor het milieu is het goed om uw afval zo veel mogelijk te scheiden. Gescheiden afval kan worden gerecycled. Afval wordt zo weer grondstof en het spaart bovendien energie. Maar wat is restafval precies en wat gebeurt ermee?

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat niet bij de herbruikbare grondstoffen hoort en niet gerecycled kan worden. Restafval is dus eigenlijk alleen het afval dat u overhoudt na hele goede scheiding. Het kan bijvoorbeeld gaan om kattenbakvulling, verbandmiddelen en de chipsbussen van bijvoorbeeld ‘Pringles’. Alles wat niet gescheiden wordt ingeleverd en in de container voor restafval belandt, wordt als restafval verbrand.

Hoeveel restafval wordt aangeleverd?

Twee keer per jaar wordt het huishoudelijk restafval door de gemeente geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat er nog veel te scheiden stromen in het restafval zitten.
In onze gemeente biedt een inwoner per jaar gemiddeld 130 kilo huishoudelijk afval aan via de grijze container voor restafval. Dat betekent dat we nog veel meer uit ons afval kunnen halen dat geschikt is voor recycling en nieuwe materialen. 

Aangeboden ‘restafval’ is 130 kg, daadwerkelijk is 20 kg restafval per inwoner, per jaar in gemeente Loon op Zand
Aangeboden ‘restafval’ in gemeente Loon op Zand, per inwoner, per jaar

Wat gebeurt er met ons restafval?

Restafval kan niet hergebruikt worden. Daarom wordt het verbrand in een van de afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Dit levert stroom en warmte op. Bij verbranding ontstaan rookgassen die zoveel mogelijk worden gezuiverd voordat ze de schoorsteen uitgaan. Toch zorgt de verbranding voor CO2- uitstoot wat erg slecht is voor het klimaat. 

Het Rijk maakt het verbranden van restafval om die reden elk jaar duurder. Bovendien komt daar een CO2-heffing bij. Deze kosten worden aan gemeenten en inwoners doorbelast. Doen we als gemeente te weinig aan het verminderen van het restafval, dan gaan de kosten voor afval steeds verder stijgen. Daarmee stijgt dan ook de jaarlijkse afvalstoff enheffi ng voor inwoners.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2024 Diftar op restafval in te voeren.
 


Diftar, zo houden we de kosten beter in de hand

Het doel van Diftar is het stimuleren afval beter te scheiden en zo het restafval te verminderen. Het Diftarsysteem heeft zich landelijk en ook bij buurgemeenten bewezen. 

Wat betekent Diftar eigenlijk? 

Diftar is een afkorting van gedifferentieerde tarieven. Dit houdt in dat voor het aantal keren dat u een restafvalcontainer, of een zak restafval in een ondergrondse container, aanbiedt een tarief gaat gelden. Een goede afvalscheider heeft minder restafval en wordt straks beloond met een lagere afvalstoffenheffing.

Hoe wordt straks de heffing opgebouwd?

De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast bedrag én een bedrag dat kan verschillen. Dit is het variabele bedrag. Het vaste bedrag staat vast, hierop hebt u geen invloed. Vanuit het vaste bedrag worden alle afvalkosten betaald, behalve de kosten voor restafval. 

Het variabele bedrag zijn de kosten voor het laten legen van een restafvalcontainer of het aanbieden van een restafvalzak in een ondergrondse container. Deze kosten komen dus bovenop het vaste bedrag. Scheidt u het afval goed, en biedt u maar een paar keer per jaar een volle restafvalcontainer aan om te  legen, dan is uw heffing lager dan de heffing van iemand die vaak de restafvalcontainer aanbiedt.
De bedragen voor het laten legen van een restafvalcontainer of het aanbieden van een restafvalzak in een ondergrondse container, worden in het najaar bekendgemaakt.

Heb je vragen over Diftar?

Op onze pagina over Diftar leest u meer hierover en vindt u de meestgestelde vragen.