Ga naar de homepage

De route van jouw kledingkast naar recycling

Textiel. De kast ligt er vol mee. Met enig regelmaat sta je voor de kast de stapels te inspecteren. Wat blijft en wat kan weg? Dan verdwijnt er veel textiel in de container voor restafval, zo blijkt uit cijfers. In Nederland verdwijnt nog meer dan de helft van ons afgedankte textiel bij het restafval. Het gaat over 305 miljoen kg aan textiel dat via de restcontainer zo in de verbrandingsoven verdwijnt. Terwijl al het schone en droge textiel ook in de textielcontainer kan.

Accordion item is ingeklapt

Er mag best veel in de textielcontainer. Goed te weten is dat het textiel niet heel hoeft te zijn, maar wél droog en schoon (dus zonder verf-, vet- en olieresten). In de textielcontainer kun je naast jouw oude kledingstukken ook schoenen, riemen, petten, knuffels, schone poetslappen, sjaals en gordijnen doen.

Accordion item is ingeklapt

Het textiel wordt in gemeente Loon op Zand opgehaald door Baanbrekers. Baanbrekers is de enige organisatie die textielafval van huishoudens mag inzamelen. Door te kiezen voor Baanbrekers, kiest de gemeente ook voor een goed doel. Zo zorgen we voor extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het textiel dat ingezameld is gaat naar een sorteercentrum. Hier wordt alles gecontroleerd en wordt dat wat geen textiel is eruit gehaald. Dat is een heel proces. Daarom is het belangrijk dat het textiel zo goed gescheiden als mogelijk wordt aangeboden. Hoe beter gescheiden, hoe beter de kwaliteit van het textiel voor hergebruik of recycling.

Bruikbare kleding gaat naar Kringloopwarenhuis Twiddus waar het tegen een sociale prijs wordt verkocht. Overig materiaal gaat naar sorteerbedrijven die textiel opkopen voor recycling en wordt verwerkt tot nieuwe textielvezels voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Zelfs oude schoenen kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten, zoals rubberen speelplaatstegels.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente staan meerdere textielcontainers. Maar ook op de milieustraat kun je textiel inleveren.

Accordion item is ingeklapt

Door bewuste keuzes te maken welke kleding je koopt en op welke manier je textielafval weg doet kun je bijdragen aan een duurzamere textielindustrie.

Ook de textielindustrie zelf heeft een grote verbeterslag te maken. Een nieuwe overheidsregel, die dit jaar ingaat, moet voor verandering zorgen. Bedrijven die textiel op de Nederlandse markt brengen, gaan ook voor de inzameling en het verwerken van textiel betalen. Dit moet er onder andere voor zorgen dat een groter deel van het afgedankte textiel hergebruikt en gerecycled wordt.

Van oud papier naar nieuwe grondstof

Het recyclen van oud papier en karton is een belangrijk onderdeel voor een schoner milieu. In Nederland wordt maar liefst tweederde van ‘nieuw’ papier en karton geproduceerd uit gerecyclede bronnen. Het hele recycling proces begint met het zorgvuldig sorteren van ingezameld oud papier en karton. Nietjes, stukjes plastic en waterafstotend papier worden verwijderd via een zeefproces. Het deel dat overblijft wordt verwerkt tot nieuw papier of vindt een nieuwe bestemming in de cement- en baksteenindustrie.

Kleurrijke recycling van glas

Als we kijken naar de glasinzameling zien we dat óók glas al goed ingeleverd en gerecycled wordt: maar liefst 73% van alle glazen flessen en potten wordt gerecycled.
Wanneer we glazen verpakkingen op de juiste manier scheiden, kunnen ze oneindig vaak gerecycled worden.

Een interessant feit: glas behoudt zijn kleur, zelfs na meerdere smeltprocessen.

Juist omdat glas zo goed her te gebruiken is, is het belangrijk om glas op de juiste manier in te zamelen. Door kleur bij kleur te houden, wordt het recyclingproces makkelijker. Ook door rekening te houden met het soort glas wordt het recyclingproces niet verstoord.


De geschiedenis van afval

Afval scheiden is iets dat al meer dan 100 jaar bestaat. Voor die tijd werd nagenoeg alles hergebruikt en wat stuk was werd gerepareerd. En als er iets echt niet meer gebruikt kon worden dan werd het gewoon op straat gegooid en ontstond daar een afvalhoop. Rond 1930 begonnen de eerste vuilniskarren te rijden omdat de mensen zoveel afval produceerden dat het zich opstapelde in de straten. En dat maakte het gemak in de mens los.

Ongeveer 75 jaar geleden hadden we nog de schillenboer en de voddenboer en leverden we onze glazen flessen in bij de melkboer. Dat was ook een vorm van afvalscheiding. 

De ouderen van nu kennen het wel. In de jaren 50, 60 en 70 droeg je waarschijnlijk kleding die al gedragen was door je broer of je zus. De meeste kleding werd niet weggegooid maar werd gerepareerd. Maar ja, je wilde er wel leuk uitzien en meedoen met de mode. Het bedrijfsleven speelde daar handig op in door meer te produceren en kleding goedkoper te maken. Dat gebeurde niet alleen met kleding maar ook met heel veel andere producten.

Gelukkig zijn we wel veel netter geworden. De straten zijn schoner en we gaan bewuster met ons afval om. We hebben al een hoop bereikt maar het kan nog beter.