Logo Gemeente Loon op Zand

Meld uw verhuizing binnen of naar gemeente Loon op Zand bij de gemeente. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Geef uw verhuizing online door. (inloggen met DigiD).

Accordion item is ingeklapt
 • Vraag uw DigiD aan via www.digid.nl 
 • Of download het verhuisformulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar: Gemeente Loon op Zand, T.a.v. Burgerzaken, Postbus 7, 5170 AA, Kaatsheuvel
 • Of u geeft uw verhuizing door op het gemeentehuis, neem uw legitimatiebewijs mee. Maak hiervoor online een afspraak

Accordion item is ingeklapt
 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde woonadres
 • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • gemachtigde voor een persoon die vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis niet zelf kan verschijnen

Accordion item is ingeklapt

Als u bij iemand gaat inwonen vul dan het toestemmingsformulier voor inwoning in. 

Accordion item is ingeklapt

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven. 

Een briefadres kunt u persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen: 

 • Maak telefonisch een afspraak: 0416 - 289111
 • Neem het aanvraagformulier briefadres mee, ondertekend door de hoofdbewoner
 • Neem een kopie van uw identiteitsbewijs mee
 • Neem een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee

Accordion item is ingeklapt

Bij verhuizing moet de Milieupas achterblijven op het oude adres. De pas hoort bij het adres, niet bij de persoon. Meer informatie over de Milieupas leest u op de pagina Milieupas.

Geen Milieupas aangetroffen in uw nieuwe woning

 • Vraag binnen 3 maanden na uw verhuizing een nieuwe Milieupas online aan. Vraag uw Milieupas aan via het online formulier.
 • Of bel tijdens kantooruren met het Meldpunt Woonomgeving: 0416 - 289111 .
 • U ontvangt dan gratis een nieuwe Milieupas. Na 3 maanden betaalt u voor een nieuwe pas € 25,-