Ga naar de homepage

Meldt uw verhuizing binnen of naar gemeente Loon op Zand online bij de gemeente. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Als u bij iemand gaat inwonen vul dan eerst het toestemmingsformulier voor inwoning in. Tijdens de aanvraag moet u dit uploaden met een kopie van het ID-bewijs van degene die toestemming geeft.

Dit formulier heeft het keurmerk drempelvrij.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt
 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar.
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde woonadres.
 • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Gemachtigde voor een persoon die vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis niet zelf kan verschijnen.

Accordion item is ingeklapt

Als u bij iemand gaat inwonen vul dan het toestemmingsformulier voor inwoning in. Tijdens de aanvraag moet u dit uploaden met een kopie van het ID-bewijs van degene die toestemming geeft.

Accordion item is ingeklapt

Als u kunt aantonen dat u nergens woont of als u in een instelling verblijft, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven. 

Een briefadres kunt u persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen: 

 • Maak telefonisch een afspraak.
 • Neem het aanvraagformulier briefadres mee, ondertekend door de hoofdbewoner.
 • Neem een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Neem een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee.

Accordion item is ingeklapt

Bij verhuizing moet de Milieupas achterblijven op het oude adres. De pas hoort bij het adres, niet bij de persoon. Meer informatie over de Milieupas leest u op de pagina Milieupas.

Geen Milieupas aangetroffen in uw nieuwe woning

 • Vraag binnen 3 maanden na uw verhuizing een nieuwe Milieupas aan via het online formulier. 
 • U ontvangt dan gratis een nieuwe Milieupas. 3 maanden na uw verhuizing betaalt u € 25,- voor een nieuwe milieupas.