Ga naar de homepage

Geef uw verhuizing vanuit het buitenland naar de gemeente Loon op Zand (of minimaal 4 maanden verblijf in Nederland) binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk door bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak  via telefoonnummer: 0416 – 289111.

Accordion item is ingeklapt
  • Geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt. Deze personen moeten allen bij de afspraak aanwezig zijn
  • Bewijs van uitschrijving (dit is alleen nodig als u komt uit België, Aruba of de Nederlandse Antillen)
  • Huur- of koopovereenkomst van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen
  • Originele documenten uit het buitenland, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Het kan voorkomen dat extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd. Documenten uit het buitenland moeten worden gelegaliseerd. Er zijn uitzonderingen, kijk voor meer informatie op www.minbuza.nl/legalisatie . 

Accordion item is ingeklapt

Kijk voor meer informatie over immigratie op deze pagina​​​​​​​.