Ga naar de homepage

Verhuist u naar het buitenland voor een periode langer dan 8 maanden? Zorg ervoor dat u zich uitschrijft bij de gemeente. U kunt dit maximaal 5 dagen voordat u naar het buitenland vertrekt melden.

Vertrekt u samen met iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven? Geef dit dan door. Bijvoorbeeld uw echtgenoot of echtgenote, uw geregistreerde partner, uw kinderen, uw ouders. Er mag niemand achterblijven op het adres.

Blijft er iemand achter op het adres? Dan moet u een afspraak maken om uw verhuizing naar het buitenland door te geven en alle vertrekkende bewoners moeten daarbij aanwezig zijn. Dit geldt voor iedereen in het gezin die mee-emigreert, ook uw minderjarige kinderen. Maak hiervoor zelf online een afspraak.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan geven u en uw partner ieder apart het vertrek naar het buitenland door.

Checklist verhuizen naar het buitenland. Op Nederland wereldwijd staat ook handige informatie. 

Geen DigiD?

Bewijs van uitschrijving

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom wanneer u uw emigratie doorgeeft. Na uw emigratie vraagt u dit bewijs aan bij een gemeente met een Register Niet Ingezetenen (RNI), zoals Breda of Eindhoven. Kijk voor meer informatie over een bewijs van uitschrijving op deze pagina