Ga naar de homepage

Het is goed om te weten waar u wel en geen bezwaar tegen kunt maken. Op de pagina bezwaar leest u precies hoe u een bezwaarschrift indient.

Accordion item is ingeklapt

Vrijdag 19 januari 2024 heeft het college van B&W de omgevingsvergunningen verleend die nodig zijn om de crisisnoodopvang aan de Dodenauweg te realiseren. Dit betekent dat alle werkzaamheden voor de crisisnoodopvang door kunnen gaan en de eerste vluchtelingen begin februari arriveren.

  • De eerste omgevingsvergunning geeft toestemming om het terrein aan de Dodenauweg anders te gebruiken dan in het (tijdelijke) omgevingsplan staat. Dit betekent dat daar voor maximaal een half jaar maximaal 150 vluchtelingen kunnen verblijven.
  • De tweede omgevingsvergunning geeft toestemming voor de noodzakelijke bouwactiviteiten op het terrein. Tegen deze twee omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden een bezwaar indienen en daarbij eventueel een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter.

Op www.loonopzand.nl/bezwaar leest u hoe u een bezwaar moet indienen. Daarnaast is een melding gedaan voor brandveilig gebruik. Tegen een melding kan geen bezwaar worden ingediend. Nu de vergunningen zijn verleend, kan het projectteam crisisnoodopvang verder met alle werkzaamheden op het terrein aan de Dodenauweg.

Hieronder leest u de omgevingsvergunningen en de bijbehorende adviesnota:

Accordion item is ingeklapt

De crisisnoodopvang past niet rechtstreeks in het omgevingsplan voor deze locatie. Daarom vragen we verschillende soorten vergunningen aan en doen we een melding voor brandveilig gebruik:

  1. Een vergunning voor tijdelijk planologisch gebruik
  2. Een melding voor brandveilig gebruik
  3. Een bouwvergunning

Accordion item is ingeklapt

Tegen elke (omgevings)vergunning die het college verleent kunt u bezwaar maken. Dit kan vanaf het moment dat bekend is gemaakt dat de vergunning is verleend voor een periode van 6 weken.

  • Het college heeft op 19 januari 2024 de vergunningen verleend. Bezwaar indienen kan tot en met 2 maart 2024

Deze besluiten worden officieel in de Duinkoerier en op www.overheid.nl geplubliceerd, daarnaast worden de besluiten op de pagina communicatie en op Facebook gedeeld. Zo is iedereen zo snel als mogelijk op de hoogte over de besluitvorming.

Accordion item is ingeklapt

De reguliere procedures worden gevolgd. Alleen de interne procedure bij de vergunningaanvraag wordt versneld. Dit wil zeggen dat we de vergunningaanvragen direct behandelen (binnen 1 à 2 weken) in plaats van binnen de maximale periode van 8 weken.

Accordion item is ingeklapt

De informatieavond beschouwen we als de omgevingsdialoog. De input van deze avond is meegenomen in onze besluitvorming.