Ga naar de homepage

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente (postbus 7, 5170 AA, Kaatsheuvel). Doe dit binnen zes weken na de datum die op de beslissingsbrief staat.

Accordion item is ingeklapt

Bezwaar maakt u via een bezwaarschrift. Lees op www.rijksoverheid.nl/bezwaar-en-beroep aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • Uw naam en adres.
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
  • Waarom u bezwaar maakt.
  • De datum van de brief met uw bezwaar.
  • Uw handtekening.

Accordion item is ingeklapt

Het college van burgemeester en wethouders behandelt uw bezwaar. Wanneer het college besluit een hoorzitting te houden naar aanleiding van uw bezwaarschrift, dan kunt u uw bezwaren op deze hoorzitting toelichten. De hoorzitting wordt geleid door de burgemeester of door een wethouder. De gemeente Loon op Zand heeft geen onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die het college adviseert over het bezwaarschrift.

Accordion item is ingeklapt

Bent u het niet eens met de beslissing van het college van burgemeesters en wethouders op uw bezwaar? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u bezwaar maakt tegen een beslissing van de gemeente zijn daar geen kosten aan verbonden. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening.