housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

U kunt tot 1 mei 2017 een subsidieaanvraag doen voor het jaar 2018. U doet dit door het 'aanvraagformulier welzijnssubsidie ’ in te vullen en op te sturen. In het formulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Nieuwe afspraken welzijnssubsidies in 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuw subsidiebeleid. Dit houdt het volgende in:

 • Uw vereniging of stichting krijgt een bijdrage in de kosten als u voldoet aan de acht uitgangspunten van de gemeente Loon op Zand. Deze vindt u in het document ‘Samenvatting Subsidiebeleid welzijn’.
 • Verenigingen en stichtingen laten zien aan de gemeente waar ze het geld aan uitgeven. De manier waarop heeft de gemeente omschreven in het document ‘Samenvatting Subsidiebeleid welzijn’.
 • De gemeente Loon op Zand stelt jaarlijks extra geld tot haar beschikking voor verenigingen en stichtingen. Het gaat om € 15.000 euro. Hier gelden enkele voorwaarden voor om in aanmerking te komen voor het extra geld. Deze vindt u in het document  ‘Samenvatting Subsidiebeleid welzijn’. 

Uw aanvraag wordt getoetst aan acht uitgangspunten. Met deze toetsing wordt beoordeeld of de gemeente wel of juist geen welzijnssubsidie geeft. Deze acht uitgangspunten zijn:

 1. Eigen kracht staat voorop (vangnet).
 2. Subsidie moet (in principe) tijdelijk zijn.
 3. Activiteit mag niet afhankelijk zijn van alleen subsidie.
 4. Geen subsidie voor recreatieve activiteiten c.q. vrijetijdsbesteding voor volwassenen.
 5. Het ambitieniveau is aan een vereniging of stichting zelf.
 6. Subsidie wordt indien van toepassing gekoppeld aan minimabeleid.
 7. Vermogen en reserves van stichting of vereniging wordt meegewogen in toekenning subsidie.
 8. Geen recht op subsidie als het gekoppeld is aan commercieel belang, politiek- of religieuze doelstelling of niet in de gemeente Loon op Zand plaatsvindt.

U vindt een uitgebreide toelichting over deze uitgangspunten bij Meer informatie. 

Bij het geven van subsidie stelt de Gemeente Loon op Zand enkele voorwaarden: 

1. Verleende subsidie is lager dan € 5.000,00 

 • De subsidie kan voor één of meerdere jaren worden gegeven en wordt direct vastgesteld.
 • In de desbetreffende subsidiebeschikking kunnen voorwaarden worden opgenomen over de verantwoordingsplicht van de subsidie. Is verantwoording nodig? Gebruik dan het aanvraagformulier vaststelling subsidie.
 • Is verantwoording nodig? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier vaststelling subsidie.
 • De gemeente kan altijd jaarstukken en andere financiële gegevens opvragen.

2. Verleende subsidie is gelijk of hoger dan € 5.000,00

 • Subsidie moet altijd verantwoord worden door een jaarrekening en jaarverslag. Als die door de gemeente akkoord zijn bevonden wordt de subsidie vastgesteld. 
 • Voor het indienen van de verantwoording maakt u gebruik van het aanvraagformulier vaststelling subsidie.
 • Voor het indienen van de verantwoording gebruikt u het aanvraagformulier vaststelling subsidie.
 • Vermogen en reserves van stichting of vereniging worden meegewogen in toekenning subsidie. 
 • Aan de te geven subsidie worden prestatieafspraken over gemaakt. 
 • De subsidie kan voor één of meerdere jaren worden gegeven. Elk jaar wordt verantwoording afgelegd over het te geven subsidiebedrag.

U vindt een uitgebreide toelichting over deze uitgangspunten bij Meer informatie. 

Naast de te verlenen welzijnssubsidies wordt vanaf 2017 jaarlijks € 15.000,00 extra beschikbaar gesteld. Op dit extra geld kan uw vereniging of stichting aanspraak maken. Hierbij gelden een van de volgende voorwaarden:

 • Uw vereniging of stichting heeft geldproblemen of dreigt daarin te komen. 
 • U organiseert een terugkerend nieuw idee of plan. 
 • Door het nieuwe beleid komt u niet meer in aanmerking voor welzijnssubsidie maar wel voor een andere gemeentelijke subsidie. In deze overgangsfase kunt u een beroep doen op dit extra budget

Als uw vereniging of stichting aanspraak wil maken op dit extra budget, maakt u eveneens gebruik van het Aanvraagformulier welzijnssubsidie. Hiervoor geldt geen termijn en kan dus op elk moment worden ingediend.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het subsidiebeleid welzijn, neem dan contact op met Mark van den Boogaard, medewerker van de afdeling Maatschappij & Organisatie. Hij is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 0416 – 289153. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier

Extra informatie

Samenvatting subsidiebeleid welzijn (PDF).

Subsidiebeleid welzijn (PDF).

mill-tailormade association-rosy