Ga naar de homepage

Op 13 juli 2023 stemde de gemeenteraad ermee in om binnen het huidige bouwvlak van de Wetering een nieuw dorpshuis en binnensportvoorziening te realiseren. Deze komen los te staan van het naastgelegen Klooster waarin een gezondheidscentrum komt. Voor dit meest snelle scenario is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast is dit met de huidige stikstofregelgeving het meest realistisch. Het nieuwe grondoppervlak wordt wel iets kleiner dan het huidige. De hoogte en indeling van de nieuwbouw staat nog niet vast, dus daarin is nog variatie mogelijk. 

Het openbare gebied rond het nieuwe dorpshuis en binnensportvoorziening krijgt ook een nieuwe inrichting. Doel is ontmoeten in het groen tussen Kiosk, Kasteel en Klooster vanuit een centraal gelegen ontmoetingsplein. De nieuwe inrichting sluit aan op het dorpscentrum en het Witte Kasteel, met aandacht voor flora en fauna en het cultuurhistorisch landschap.