Ga naar de homepage


Dorpshuis De Wetering in Loon op Zand wordt vernieuwd onder aanvoering van de Wetering Plan Groep, een groep betrokken inwoners uit Loon op Zand. Samen met de gemeente en met clubs en verenigingen blazen zij hun dorpshuis nieuw leven in. Zodat de Wetering een gezellige huiskamer wordt voor alle inwoners van Loon. 

 

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Fase 1

Het initiatief ging in 2016 van start met een dromenlab. Dat resulteerde in een voorstel in de gemeenteraad in oktober 2017. Er werden drie opties voorgelegd voor de nieuwe Wetering, waarbij de WPG haar voorkeur uitsprak voor optie 3: de Wetering als huiskamer voor alle inwoners met een hostel erbij.

Fase 2

Hierna volgde de tweede fase: verdere uitwerking van alle ideeën. In juli 2018 was het projectplan voor deze fase klaar en kon de WPG verder. In het najaar van 2018 is een enquête gehouden onder alle clubs en verenigingen om in kaart te brengen wat ze precies nodig hebben in de nieuwe huisvesting. In januari en februari 2019 volgden twee workshops waarin de ideeën en uitgangspunten nog een keer werden opgehaald en keuzes werden gemaakt. Op 14 mei presenteerde de WPG het zogenaamde Programma van Eisen: een document waarin staat uitgewerkt welke functies waar in het gebouw een plek krijgen en welke faciliteiten precies nodig zijn.

Planning vervolg

De plannen worden sinds 2019 verder uitgewerkt:

  • In december 2020 besloot de gemeenteraad dat het college mocht doorgaan met de uitwerking van de plannen. Sindsdien wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp, samen met architectenbureau De Twee Snoeken. Dit bureau maakte in het voorjaar van 2021 ontwerpschetsen  van het sociaal-cultureel middendeel, waarin diverse gebruikerswensen al werden meegenomen.
  • De gemeente verkoopt het oude klooster aan een marktpartij. Eind 2020 vroegen we inwoners via een enquête aan te geven waar hun voorkeur naar uitgaat. Daaruit bleek dat horeca en gezondheidszorg het meest gewenst zijn. De selectiecommissie kiest de beste bieder voor aankoop en exploitatie van de oudbouw. In september 2021 beslist het gemeentebestuur over de verkoop van de oudbouw.
  • De WPG spreekt in de zomer 2021 met alle mogelijke gebruikers over hun specifieke gebruikswensen en of ze al definitief ‘Ja!’ kunnen zeggen. Dit is van belang voor de verdere plannen en het berekenen van kosten en opbrengsten.
  • Eind 2021 beslist de gemeenteraad over het benodigde krediet voor de realisatie van De Nieuwe Wetering.  

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Architectenbureau De Twee Snoeken maakte in het voorjaar van 2021 ontwerpschetsen en 3D-impressiebeelden van het sociaal-culturele middendeel van De Nieuwe Wetering. De architect nam daarbij wensen van gebruikers al mee. Hieronder kunt u de schetsen en 3D-beelden bekijken. 

Accordion item is ingeklapt

De Wetering Plan Groep

U kunt contact opnemen met Jan Coenen (voorzitter) en Kees Hesselmans via wpg.loonopzand@gmail.com.

Projectleider gemeente Loon op Zand

Jan Leijten, j.leijten@loonopzand.nl