Ga naar de homepage

De gemeente maakte in september 2022 pas op de plaats om het plan waar de gemeenteraad eind 2021 mee instemde uit te voeren. Dat besluit volgde na snelle kostenstijgingen (mede als gevolg van de Oekraïne-oorlog) en twijfels over de haalbaarheid. Uit nader onderzoek bleken de nieuw geraamde kosten het beschikbare krediet fors te overschrijden. Ook bleken het gasloos maken van de sporthal en de vaste verbinding met het naastgelegen klooster grote bouwkundige hobbels.

In maart 2023 werd bevestigd dat het vastgestelde plan bouwtechnisch niet mogelijk is. De bedachte vaste verbinding tussen het oude klooster en het nieuwe dorpshuis (‘de demarcatie’) voldoet niet aan wettelijke eisen over daglicht, brandveiligheid en geluid. Dat maakte nieuwe plannen noodzakelijk. Hierbij komen het klooster en de Wetering volledig los van elkaar te staan.

Accordion item is ingeklapt

BIj het voorlopig ontwerp van het nieuwe dorpshuis Loon op Zand horen twee impressies. 

Accordion item is ingeklapt

In de tweede helft van 2023 werd vanuit een bouwteam gewerkt aan een nieuw plan, in afstemming met beoogde gebruikers, stichting Dorpshuis in oprichting en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om in de eerste raadsvergadering van 2024 een kredietvoorstel te doen voor de aanbesteding hiervan. Daarmee blijft de opening van het nieuwe dorpshuis in 2026 binnen handbereik. 

Accordion item is ingeklapt