Ga naar de homepage
  • Woningbouw op locaties voormalig schoolgebouw De Westkant en kinderdagverblijf Buitengewoon. Het schoolgebouw en kinderdagverblijf (eigendom gemeente) worden hiervoor gesloopt.
  • Gelegen aan respectievelijk de Vossenbergselaan 72 en President Kennedyplein 2 in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt

Eind juni maakte de gemeente Loon op Zand bekend de verkoop van De Westkant en Bruintje Beer door te zetten. Ze gaf aan hiervoor een openbare selectieprocedure te starten. De gemeente maakte na de vakantieperiode van zomer 2023 de eisen bekend gemaakt waaraan de ontwikkelideeën moeten voldoen. Voorop staat dat het moet gaan om betaalbare huizen. Tegelijkertijd staat duurzaamheid hoog in het vaandel en moet een aantal waardevolle bomen behouden blijven. Begin december 2023 zijn drie ontwikkelaars geselecteerd die een ontwerp mogen uitwerken en indienen. Hieruit selecteert de gemeente in april 2024 één ontwikkelaar, aan wie de gemeentelijke gronden en opstallen worden verkocht. De ontwikkelaar moet zelf de opstallen slopen.

Accordion item is ingeklapt

Inhoudelijke vragen over het project

ProjectleiderArnold Schiettekatte
Telefoonnummer0416 - 289 205
E-mailadresa.schiettekatte@loonopzand.nl