Ga naar de homepage

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet gaat zowel over het benutten als het beschermen van de beschikbare ruimte. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld : milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuw- of verbouw. 

Accordion item is ingeklapt

U krijgt bijvoorbeeld met de Omgevingswet te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of in de tuin. Maar ook als u het gebruik wilt wijzigen (bijvoorbeeld het starten van een kapsalon aan huis). U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen, verbouwen of anders wil gaan gebruiken, kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie). Als u al toestemming (een vergunning) heeft om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Accordion item is ingeklapt

Het Omgevingsloket is een digitaal loket. Vanaf 1 januari 2024 kunt u in het Omgevingsloket:

  • Zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is
  • Zien of u een melding moet doen
  • Direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • Op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden
  • Zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
  • Een overleg met de gemeente aanvragen
  • Bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
  • In een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u hebt gedaan

Het Omgevingsloket is vergelijkbaar met de website www.ruimtelijkeplannen.nl en het huidige Omgevingsloket Online samen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het nieuwe Omgevingsloket informatie opzoeken, een vergunningencheck uitvoeren en zelf een vergunning aanvragen. Het Omgevingsloket zal bij de start op 1 januari 2024 nog niet hetzelfde dienstverleningsniveau hebben. De ontwikkelaars van het loket werken voortdurend aan het verbeteren van het Omgevingsloket..

Accordion item is ingeklapt

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook thema’s worden betrokken zoals: energie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Een ander verschil is dat gemeenten in hun omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast hoeven te leggen, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Onze gemeente werkt dan met één Omgevingsplan waarop wijzigingen plaatsvinden. Door regels globaler te beschrijven, ontstaat meer ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in veel gevallen wel eventuele belanghebbenden bij betrekken.

Accordion item is ingeklapt

Bent u inwoner?

Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 terecht bij het Omgevingsloket voor informatie over (vergunning)aanvragen en voor informatie over uw omgeving. Bijvoorbeeld over waterkwaliteit of geluidsnormen. Het Omgevingsloket is momenteel in ontwikkeling.

Bent u ondernemer? 

Meer informatie leest u op de pagina Omgevingswet voor ondernemers. Daarnaast kunnen ondernemers en bedrijven ook de pagina op iplo.nl raadplegen. Daar staat waar u informatie kunt vinden over de Omgevingswet en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De pagina verwijst zowel naar informatie op iplo.nl als op andere websites.