Ga naar de homepage

Sinds 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet gaat zowel over het benutten als het beschermen van de beschikbare ruimte. De Omgevingswet bundelt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld : milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuw- of verbouw. 

Accordion item is ingeklapt

Nieuw landelijk Omgevingsloket
Het online Omgevingsloket is sinds 1 januari 2024 de plek waar iedereen die iets wil ondernemen in de leefomgeving direct ziet wat er kan en mag. U kunt hier ná 1 januari onder andere checken of een vergunning nodig is voor uw activiteit, deze direct aanvragen of een melding doen. 

Eén omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen
Alle bestemmingsplannen worden samen één omgevingsplan voor de gemeente Loon op Zand. In dit plan staat voor iedere plek in de gemeente wat er mogelijk is en welke regels er gelden, bijvoorbeeld over bouwen, gebruik van de leefruimte of milieu. Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan, dan kunt u hiervan afwijken volgens een nieuwe procedure vanaf 1 januari 2024. Kijk voor meer informatie op: Omgevingsplan.

Beslissing binnen 8 weken is uitgangspunt bij formele vergunningaanvraag
Het uitgangspunt is dat de gemeente binnen acht weken beslist op een formele aanvraag voor een vergunning, met een mogelijke verlenging van zes weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als een vergunningaanvraag complex is, kan de procedure langer zijn.

Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. Deze moet allereerst veilig en gezond zijn. Ook is er straks meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en voor initiatieven uit de samenleving. Er zijn namelijk minder regels en de gemeente krijgt meer vrijheid voor eigen afwegingen. Bij initiatieven van inwoners of ondernemers staat het doel centraal in plaats van de vraag: ‘Mag het wel?’ De gemeente denkt via mee over hoe iets mogelijk kan worden gemaakt. En geeft snel duidelijkheid als een plan of idee echt niet past op een bepaalde plek.

Meepraten en meedenken
De Omgevingswet stimuleert dat u eerder kunt meedenken over ontwikkelingen of plannen in uw buurt. Dat heet participatie. Daarmee kunnen de gemeente en initiatiefnemers op tijd belangen, meningen en goede ideeën op tafel krijgen. Zo moet de gemeente bij aanpassingen van het omgevingsplan aangeven wie ze betrokken heeft, wat de uitkomsten zijn en hoe deze zijn verwerkt in het plan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is juist de initiatiefnemer verplicht om aan te geven of, en zo ja hoe de omgeving betrokken is bij het plan en met welke resultaten.

Accordion item is ingeklapt

Het online Omgevingsloket ondersteunt sinds 1 januari 2024 de uitvoering van de Omgevingswet. Het nieuwe loket vervangt de websites ruimtelijkeplannen.nl,  het Omgevingsloket Online en het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). In het Omgevingsloket kunt u informatie over de fysieke leefomgeving (wat je buiten hoort, ziet of ruikt) op één plek bekijken en direct gebruiken.

In het Omgevingsloket kunt u het volgende doen, uitzoeken en bekijken:

  • Vergunningcheck: controleer hier of u uw plannen mag uitvoeren op een bepaalde locatie. En of u daarvoor een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen.
  • Aanvragen: vraag hier digitaal een vergunning aan, doe een melding of stuur informatie op.
  • Regels op de kaart: bekijk hier de regels van overheden over de fysieke leefomgeving per gebied of document.
  • Maatregelen op maat: vind hier de maatregelen die u moet nemen bij uw werkzaamheden.
  • Mijn Omgevingsloket: als u ingelogd bent via DigiD vindt u hier uw aanvragen en meldingen.
  • Helpcentrum: hier kunt u veel opzoeken over het Omgevingsloket en wat u er kunt doen.

De ontwikkelaars van het loket werken voortdurend aan het verbeteren van het Omgevingsloket. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Accordion item is ingeklapt

Er is veel landelijke informatie beschikbaar over de Omgevingswet, zowel in beeld als in tekst. Hieronder vindt u links naar een aantal animaties en tekstuele uitleg over onderwerpen die samenhangen met de Omgevingswet. 

Animaties

Omgevingswet algemeen
Omgevingsloket
Omgevingsplan
Participatie

Tekstuele uitleg

Introductie Omgevingswet en uitleg voor bedrijfsleven
Omgevingsvergunning
Participatie bij de omgevingsvergunning
Thema’s in de Omgevingswet, zoals gezondheid en veiligheid

In het helpcentrum vindt u veel informatie over het omgevingsloket, waaronder antwoorden op veelgestelde vragen. Bent u ondernemer? Kijk dan ook op onze webpagina Omgevingswet voor ondernemers.