Ga naar de homepage

Om te bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Controleer of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Accordion item is ingeklapt

Geeft de vergunningcheck aan dat u een vergunning nodig heeft? U kunt deze direct online aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u altijd wanneer u van start gaat en wanneer de bouw gereed is. In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de gemeente wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden. Overige controles vinden als het nodig is in overleg met u of uw aannemer plaats. Het gaat dan om:

  • De start van de bouw/de uitgegraven bouwput.
  • De wapening van de fundering.
  • De wapening van de overige betonconstructies.
  • De riolering voordat enig onderdeel niet meer zichtbaar is.
  • De gereedmelding van de bouwwerkzaamheden.

Melden

Meld de start en de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden via het formulier Melding start of gereed bouw.

Accordion item is ingeklapt

Plaatst u tijdens de werkzaamheden voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Vraag hiervoor online een vergunning aan via het formulier gebruik openbare ruimte.

Accordion item is ingeklapt

Uw vergunningaanvraag legt de gemeente voor aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie brengt advies uit over uw aanvraag op basis van het welstandsbeleid. Hierbij kunt u denken aan kwaliteit van een ontwerp, gebruikte materialen en hoe een gebouw eruit ziet. U ontvangt het besluit over uw aanvraag per post.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 15 augustus 2023 is het tijdelijk niet mogelijk om bij de gemeente Loon op Zand een principeverzoek in te dienen. Dit besluit eindigt uiterlijk aan het einde van 2023.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Voordat u een officiële aanvraag indient, is het raadzaam om een principeverzoek in te dienen. Een principeverzoek is een soort conceptaanvraag of een vooroverleg. De gemeente beoordeelt dit verzoek en doet een uitspraak of zij wil meewerken aan uw initiatief. Dit is verstandig als uw plan afwijkt van het bestemmingsplan. Dit geldt voor afwijkingen in bouwen en gebruik.

Waarop toetst de gemeente?

Na indiening toetsen wij hoe haalbaar uw plan is. Past uw plan qua architectuur in de omgeving? Wijkt uw plan af van het bestemmingsplan? Wat zijn de randvoorwaarden voor uw formele aanvraag? De gemeente beantwoordt deze en andere vragen.

Eisen aan de indiening

Het is belangrijk dat u een principeverzoek goed presenteert. Onderbouw deze eventueel met een schetsplan met toelichting. Gebruik hiervoor het ‘formulier vooroverleg’.

Stuur (optioneel) ook de volgende zaken mee:

  • bestaande en nieuwe situatietekening op schaal
  • bestaande en nieuwe geveltekeningen op schaal met maatvoering
  • bestaande en nieuwe gebruik
  • foto’s
  • kadastrale situatie

Soms vraagt een plan om een ruimtelijke onderbouwing. Let op: dat is specialistenwerk. Soms is het handig een deskundige in te schakelen.

Let op: na een positief principebesluit moet u nog wel een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Kosten behandeling principeverzoek

Voor een integrale beoordeling van uw principeverzoek betaalt u € 532,-. Ook als de gemeente besluit dat uw plan geen kans van slagen heeft. U ontvangt de factuur per post.

Termijn

We proberen uw verzoek te behandelen binnen 12 weken.

Vul het formulier in

Uw plannen kunt u vooraf indienen door het formulier vooroverleg omgevingsvergunning in te vullen. 

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een vergunning en wilt u tijdens de bouw uw bouwplannen bijstellen? Neem dan direct contact op met de gemeente. Het is niet toegestaan om iets te bouwen wat afwijkt van de vergunning. Als u contact opneemt, kijken we wat in uw situatie de beste oplossing is. 

Accordion item is ingeklapt

De regels over de omgevingsvergunning staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Deze kosten staan in de legesverordening 2023.