Ga naar de homepage

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als u na 1 januari 2024 uw voornemen tot bouwen indient bij de gemeente, moet u rekening houden met de Wkb.

Nu toetst de gemeente vooraf of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Vanaf 1 januari 2024 doet de gemeente dit niet meer voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse 1). Dit doet de kwaliteitsborger. Deze huurt u zelf in.

Accordion item is ingeklapt

De kwaliteitsborger toets de bouwkwaliteit voor, tijdens en na de bouw. 

  • Voor de bouw controleert de kwaliteitsborger of het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften.
  • Tijdens de bouw controleert de kwaliteitsborger de bouw.
  • Na de bouw stelt de kwaliteitsborger, als de bouw aan de regels voldoet,  een verklaring op die u aan de gemeente toestuurt.

De voorschriften gaan over bijvoorbeeld brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan bijvoorbeeld in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan.

Accordion item is ingeklapt

De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 voor bouwen en verbouwen in gevolgklasse 1. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Ook woonboten, recreatiewoningen en in industriebouwen van maximaal 2 bouwlagen vallen daaronder. Er zijn ook uitzonderingen, waaronder monumenten.

Accordion item is ingeklapt

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan controleert u vanaf 1 januari 2024 via het Omgevingsloket welke regels er gelden en of u vergunningen nodig hebt. Ook moet u bij de gemeente melden dat u gaat starten met bouwen. Daarbij geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is.

Er is een website beschikbaar waar u een kwaliteitsborger kunt vinden, dat is het Register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (tlokb.nl). Een volledige beschrijving vindt u in het plusje: Stappenplan Wkb: melding gevolgklasse 1.
 

Accordion item is ingeklapt

De kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger verschillen per bouwwerk. Uit de praktijk zal moeten blijken wat de kosten zijn.

Accordion item is ingeklapt

Stap 1: huur een kwaliteitsborger in

U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 2: dien een bouwmelding in

U mag pas beginnen met bouwen, als u een complete melding hebt ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding in via het Omgevingsloket:

Ga naar ‘Aanvragen’.

Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.
Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever ook de overige informatie aan die gevraagd wordt. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. Vier weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen.

Stap 3: start met de bouw

Twee dagen voor de bouw begint, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit heet: informatieplicht.

Stap 4: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.
Let op: De gemeente kan ook controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Zij kan ook handhaven als dat niet zo is. De kwaliteitsborger kan dit niet.

Stap 5: meld het einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Stap 6: doe een gereedmelding

U mag het bouwwerk pas gebruiken, als u een complete gereedmelding hebt ingediend. Dat doet u minimaal 2 weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken. Dat gaat via het omgevingsloket. Hierbij heeft u de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) nodig.

De gemeente geeft aan of uw gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen.