Ga naar de homepage

Tegelijk met de Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024 ook de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb). Hiermee wil de overheid de kwaliteit van bouwwerken verhogen door meer toezicht en controle. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Heeft u nieuwbouwplannen? Dan moet u rekening houden met de Wkb als u uw voornemen voor dit plan indient bij de gemeente. 

De belangrijkste verandering per 1 januari 2024 is dat u bij een nieuwbouwplan met gevolgklasse 1 zelf een kwaliteitsborger inhuurt. Deze onafhankelijke controleur kijkt mee of uw nieuwbouwactiviteit aan de technische regels voldoet. Voor verbouwingen gaat de nieuwe wet niet eerder dan 1 januari 2025 gelden. 

Accordion item is ingeklapt

De Wkb geldt sinds 1 januari 2024 alleen voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1.  Dit zijn bouwwerken met een laag risico, zoals grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Ook woonboten, op de grond gebouwde vakantiehuisjes en bouwwerken met een industriefunctie van maximaal 2 bouwlagen vallen daaronder. Voor verbouwingen gaat de nieuwe wet niet eerder dan 1 januari 2025 gelden. 

Ook via de Vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u nagaan of uw nieuwe bouwwerk onder de Wkb valt. Als dat zo is, dan leest u in de conclusie dat u:
- minimaal 4 weken voordat de bouwwerkzaamheden starten een bouwmelding moet indienen.
- een kwaliteitsborger moet inschakelen die meekijkt of het bouwwerk aan alle technische regels voldoet.
- na de oplevering van de bouw en voordat u het bouwwerk in gebruik neemt, u ook een gereedmelding moet indienen.  

Accordion item is ingeklapt

De kwaliteitsborger toets de bouwkwaliteit voor, tijdens en na de bouw: 
- Voor de bouw controleert de kwaliteitsborger of het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften.
- Tijdens de bouw controleert de kwaliteitsborger de bouw.
- Na de bouw stelt de kwaliteitsborger, als de bouw aan de regels voldoet,  een verklaring op die u aan de gemeente toestuurt.

De voorschriften gaan over bijvoorbeeld brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan bijvoorbeeld in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan.

Er is een website beschikbaar waar u een kwaliteitsborger kunt vinden: Register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw)

Accordion item is ingeklapt

In het online register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw kunt u onder de tab ‘Kwaliteitsborger’ op plaats van vestiging zoeken naar een erkende kwaliteitsborger. Onder deze zoekfunctie is ook een overzicht van kwaliteitsborgers te vinden.

Accordion item is ingeklapt

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan controleert u sinds 1 januari 2024 via het Omgevingsloket welke regels er gelden en of u vergunningen nodig hebt. Ook moet u bij de gemeente melden dat u gaat starten met bouwen. Gaat het om een nieuwbouwplan binnen gevolgklasse 1, dan geeft u daarbij ook aan wie uw kwaliteitsborger is.

Accordion item is ingeklapt

Stap 1: huur een kwaliteitsborger in

U huurt zelf een kwaliteitsborger in. In het online register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 2: dien een bouwmelding in

U mag pas beginnen met bouwen, als u een complete melding hebt ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding in via het Omgevingsloket:

Ga naar ‘Aanvragen’.

Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.
Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever ook de overige informatie aan die gevraagd wordt. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. Vier weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen.

Stap 3: start met de bouw

Twee dagen voor de bouw begint, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit heet: informatieplicht.

Stap 4: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.
Let op: De gemeente kan ook controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Zij kan ook handhaven als dat niet zo is. De kwaliteitsborger kan dit niet.

Stap 5: meld het einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Stap 6: doe een gereedmelding

U mag het bouwwerk pas gebruiken, als u een complete gereedmelding hebt ingediend. Dat doet u minimaal 2 weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken. Dat gaat via het omgevingsloket. Hierbij heeft u de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) nodig.

De gemeente geeft aan of uw gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen.