Ga naar de homepage

Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de Toekomstagenda van Loon op Zand vast. De Toekomstmakers werkten maanden lang hard aan het dynamische document dat richting geeft aan de toekomstplannen van onze gemeente. De deelnemers van de Toekomstagenda gaan nu aan de slag met de concrete uitwerking van de gewenste projecten. Uiteraard kunnen er nog steeds enthousiaste Toekomstmakers aansluiten!

Accordion item is ingeklapt

In aanloop naar dé gezamenlijke Toekomstagenda presenteerden de verschillende groepen hun ideeën. Vervolgens maakten de Toekomstmakers samen één gezamenlijke Toekomstagenda. Download de presentaties van de groepen:

Accordion item is ingeklapt

In een Toekomstagenda staat  in welke richting de gemeente zich de komende jaren moet ontwikkelen. In het geval van de gemeente Loon op Zand gaat het om een agenda tot ongeveer 2030, De onderwerpen die op deze agenda komen te staan, worden bepaald door burgers. De agenda geeft niet alleen richting, maar er komen ook concrete projecten in te staan die helpen het doel te halen. Zo kan er bijvoorbeeld in komen te staan dat de gemeente duurzamer moet worden, maar ook voorbeelden van hoe dat dan gerealiseerd kan worden.

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente Loon op Zand kan iedereen prettig en veilig wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden en daarom werken we aan de leefbaarheid van onze drie kernen. Zodat iedereen aanspraak kan maken op een waardig bestaan en niemand aan de kant hoeft te staan. Maar slagen we daar voldoende in? Wat kunnen we samen doen om de leefbaarheid te verbeteren? En hoe kunnen we ruimte bieden aan initiatieven van u als inwoner?

Om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen, gaan we als gemeentebestuur met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën, kennis en ervaring. Niet het gemeentelijk beleid staat centraal maar uw vragen, suggesties en ideeën! 

Vanaf januari organiseren we verschillende ontmoetingen in de buurt. Want wij geloven dat ‘samen doen’ meerwaarde heeft en dat we elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Samen proberen we nieuwe dingen uit en leren we van elkaar. In onze drie kernen is er ruimte voor eigen initiatief op allerlei gebied. Hoe meer mensen meedenken en meedoen, hoe beter. Samen Loont!

Accordion item is ingeklapt

Op 27 november presenteerden 60 inwoners, verdeeld over acht groepen, hun eerste ideeën over de toekomst van Loon op Zand in partycentrum ’t Maoske in De Moer. Ook wisselden de toekomstdenkers veel ideeën uit en zochten zij verdere samenwerking met elkaar.

Download de presentaties van de groepen: