Ga naar de homepage

Ben je nieuwsgierig en sluit je graag aan om te kijken of jij een steentje kunt bijdragen aan de uitwerking van een of meerdere projecten? Je bent van harte welkom!

Welkom nieuwe Toekomstmaker, geweldig dat je mee wil doen met de uitwerking van een of meerdere onderwerpen op weg naar dé toekomst van de gemeente Loon op Zand. Ook als je vrijblijvend een kijkje wil nemen achter de schermen van deze energieke groep inwoners zien we je graag. Samen maakten de Toekomstmakers al een overzicht van ‘onderwerpen met energie’. Hiermee gaan zij in groepjes aan de slag. De onderwerpen zijn verdeeld over de volgende vier thema’s: 

1 gemeenschappen

 • seniorenhuisvesting
 • levensloopbestendig wonen
 • eenzaamheid, beweegtuin
 • contact tussen jong en oud
 • dementievriendelijke gemeente
 • leefbaarheid De Moer
 • starterswoningen en sociale duurzaamheid. 

2 omgeving

 • verkeersveiligheid
 • luchtkwaliteit
 • Omgevingswet
 • afval
 • kwaliteit wegen duurzaamheid
 • groen en natuur (tiny forests) en energieloket.

3 economische ontwikkeling

 • meerdaags verblijf
 • promotie van de streek
 • partnerschap met de Efteling en parkmanagement.

4 gemeenschap, bestuur en communicatie

 • de Burgerapp
 • gemeentelijke herindeling
 • communicatie Toekomstagenda

Aanmelden 

Sta je te popelen om aan de slag te gaan als Toekomstmaker? Of kijk je graag vrijblijvend een keer mee in de keuken van de Toekomst van onze gemeente?  Neem dan contact op met Michiel Goos via telefoonnummer: 0416-289 111 of stuur een e-mail: m.goos@loonopzand.nl