Ga naar de homepage

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Als u dit niet op een vaste plek doet, maar bijvoorbeeld huis-aan-huis, heet het Venten. Venten is toegestaan op werkdagen tussen 09:00 - 19:00 uur zonder vergunning.

Accordion item is ingeklapt

U mag op werkdagen tussen 09:00 uur en 19:00 uur en op zondag tussen 13:00 uur en 19:00 uur zonder vergunning venten. Buiten deze tijden is venten niet toegestaan. 

Verkopen wenskaarten (huis-aan-huis)

Het huis-aan-huis verkopen van diverse goederen (met name wenskaarten) voor charitatieve instellingen, valt onder collecteren. Bekijk alle informatie over collecteren op de pagina Collectevergunning.

Accordion item is ingeklapt

U wilt vanaf een vaste plaats binnen onze gemeente diensten of goederen aanbieden.

Vaste standplaats

Een vaste standplaats betekent dat u wekelijks dezelfde standplaats inneemt. Binnen onze gemeente zijn een aantal plaatsen aangewezen als locatie voor een vaste standplaats. Als deze plaatsen bezet zijn kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen.

Tijdelijke/incidentele standplaats

U wilt eenmalig een standplaats innemen. U neemt dan een tijdelijke/incidentele standplaats in. Hiervoor zijn geen specifieke plaatsen aangewezen.

Accordion item is ingeklapt

De kosten van een standplaatsvergunning staan op de pagina leges en tarieven​​​​​​​.