housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw collecte de enige is in de betreffende periode. Dit voorkomt dat er twee collectes gelijktijdig plaatsvinden.

  • Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op
  • Op het rooster staan landelijke instellingen die willen collecteren en wanneer
  • Naast deze collectes zijn er vrije periodes
  • In de vrije periodes mogen gemeenten vergunningen verlenen aan plaatselijke instellingen
  • Uw aanvraag moet passen binnen de vrije periodes in het landelijk collecterooster

Lees meer over het collecterooster op: www.cbf.nl/collecterooster

De gemeente stelt op verzoek collectebussen ter beschikking. Vermeld in uw aanvraag het aantal collectebussen wat u nodig heeft.

Voor collecteren gelden er in gemeente Loon op Zand een aantal regels. Lees de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand.

De kosten voor een collectevergunning staan in de legesverordening.

mill-tailormade association-rosy