housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw collecte de enige is in de betreffende periode. Dit voorkomt dat er twee collectes gelijktijdig plaatsvinden.

  • Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op
  • Op het rooster staan landelijke instellingen die willen collecteren en wanneer
  • Naast deze collectes zijn er vrije periodes
  • In de vrije periodes mogen gemeenten vergunningen verlenen aan plaatselijke instellingen
  • Uw aanvraag moet passen binnen de vrije periodes in het landelijk collecterooster

Lees meer over het landelijk collecterooster op: www.cbf.nl

De gemeente stelt op verzoek collectebussen ter beschikking. Vermeld in uw aanvraag het aantal collectebussen wat u nodig heeft.

Voor collecteren gelden er in gemeente Loon op Zand een aantal regels. Lees de regels in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2012.

De kosten voor een collectevergunning staan in de legesverordening.

mill-tailormade association-rosy