Ga naar de homepage

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Arbeid Adelt – Galgeneind 6 De Moer 

Voor het brandveilig gebruik van Arbeid Adelt is een uitgebreide procedure van toepassing. Hier is een ontwerpbesluit over genomen. U kunt uw zienswijze hierover indienen tot en met 6 december 2023.

De relevante stukken