Ga naar de homepage

Heeft u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen? Of kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege een beperking of afstand (+6km) van huis naar school? Dan kunt u misschien gebruik maken van regiovervoer of leerlingvervoer.