Ga naar de homepage

Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege een beperking of de afstand van huis naar school (+ 6 km)? Dan komt uw kind misschien in aanmerking leerlingenvervoer. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij ook naar wat uw kind zelf kan. Waar mogelijk wordt geprobeerd de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Wij gaan bij leerlingenvervoer altijd uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Accordion item is ingeklapt

Voordat uw een aanvraag doet, bekijk eerst of u het vervoer zelf kunt regelen. Vraag bijvoorbeeld hulp aan familie, buren of kennissen. U kunt ook met andere ouders bespreken om samen te rijden.

Accordion item is ingeklapt

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden (zie rode knop 'leerlingenvervoer aanvragen'). U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. In het digitale leerlingenvervoer loket kunt u ook zien of u recht heeft op leerlingenvervoer. U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Als u zorgt dat de aanvraag vóór 1 juni bij ons binnen is, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar. 

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.

Meer informatie vindt u in de verordening leerlingenvervoer.

Accordion item is ingeklapt

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt ons besluit per brief binnen 8 weken. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer of fiets (eventueel met begeleiding) zullen wij aangeven hoe u die kosten kunt declareren.