Ga naar de homepage

Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege een beperking of de afstand van huis naar school (+ 6 km)? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij ook naar wat uw kind zelf kan. Waar mogelijk wordt geprobeerd de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Wij gaan bij leerlingenvervoer altijd uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Accordion item is ingeklapt

Voordat uw een aanvraag doet, bekijk eerst of u het vervoer zelf kunt regelen. Vraag bijvoorbeeld hulp aan familie, buren of kennissen. U kunt ook met andere ouders bespreken om samen te rijden.

Download de handleiding Aanvraag Leerlingenvervoer voor de uitleg hoe u het leerlingenvervoer kunt aanvragen. 

Accordion item is ingeklapt

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden (zie rode knop 'leerlingenvervoer aanvragen'). U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. In het digitale leerlingenvervoer loket kunt u ook zien of u recht heeft op leerlingenvervoer. U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Als u zorgt dat de aanvraag vóór 1 juni bij ons binnen is, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar. 

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.

Meer informatie vindt u in de verordening leerlingenvervoer.

Accordion item is ingeklapt

Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer krijgen de kans om zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer (OV). De gemeente Loon op Zand biedt ze een ‘Voor Elkaar Pas’. Dat is een kant-en-klare OV-chipkaart waarmee ze onbeperkt met de bus kunnen reizen. Voor de begeleiders zijn er gratis begeleiderpassen.

Jongeren die anders met de taxi(bus) naar school gaan, krijgen hiermee de kans om zelfstandig met het openbaar vervoer te (leren) reizen onder begeleiding van een ouder, familielid of een ander vertrouwd persoon.

Wat houdt het in?

  • Een gratis busabonnement voor de leerling (een ‘Voor Elkaar Pas’).
  • Een gratis busabonnement voor een begeleider (op een anonieme ov-kaart).
  • Vervoersbedrijf Arriva zorgt voor ondersteuning als een leerling dat nodig heeft.

Wilt u gebruik maken van de ‘Voor Elkaar Pas’?

Als uw kind recht heeft op leerlingenvervoer nemen we contact met u op om u meer te vertellen over de ‘Voor Elkaar Pas’. U kunt voor meer informatie ook een mail sturen naar loonopzand.llv@forseti.nl

Accordion item is ingeklapt

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt ons besluit per brief binnen 8 weken. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer of fiets (eventueel met begeleiding) zullen wij aangeven hoe u die kosten kunt declareren.

We verwijzen u graag door naar de website van regiovervoer Midden-Brabant voor meer informatie over aangepast vervoer.