Ga naar de homepage

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Komt dit omdat de school te ver weg is (meer dan 6 km), of omdat uw kind een handicap heeft? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Vervoer van en naar school is de verantwoordelijkheid van ouders / verzorgers. Lukt het niet om zelf uw kind naar school te brengen, dan probeert u eerst zelf een oplossing te vinden binnen uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld hulp vragen aan familie, buren of kennissen. U kunt ook met andere ouders bespreken om samen te rijden. Als dit niet altijd mogelijk is en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen.

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer, zoals een kilometervergoeding voor de fiets of auto, openbaar vervoer, en taxivervoer. Een combinatie van vormen, carpoolen of met het OV leren reizen is ook mogelijk.

We willen dat de leerling het soort vervoer krijgt die de zelfstandigheid zoveel mogelijk bevorderd.

Accordion item is ingeklapt

Voorwaarden:

  • Uw kind woont in de gemeente Loon op Zand.
  • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school ligt op meer dan 6 kilometer van het huisadres en/ of uw kind heeft een handicap. .

Het hangt van de situatie af wat er in uw geval mogelijk is en of er een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer moet worden betaald. Meer informatie vindt u in de verordening leerlingenvervoer.

Accordion item is ingeklapt

Via de website leerlingenvervoer kunt u uw aanvraag indienen. U kunt direct zien of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. U kunt de aanvraag direct verzenden, waarna u een ontvangstbevestiging krijgt. Na ontvangst van uw complete aanvraag, beoordelen wij deze en informeren u binnen 8 weken per brief over onze beslissing.

Download de handleiding voor meer uitleg bij het aanvragen van het leerlingenvervoer. U kunt via de formulierenbrigade van het KDC ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Zorg ervoor dat uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni wordt ingediend. Dit moet elk schooljaar opnieuw gedaan worden. Ook bij een verhuizing of wisseling van school dient u opnieuw een aanvraag in.

Accordion item is ingeklapt

Leerlingen met een toewijzing voor leerlingenvervoer kunnen in gemeente Loon op Zand een  ‘Voor Elkaar Pas’ krijgen, een OV-chipkaart voor onbeperkt busreizen. Begeleiders ontvangen een gratis ov-begeleiderspas. Dit initiatief biedt jongeren de kans om zelfstandig met het openbaar vervoer te leren reizen. Arriva ondersteunt waar nodig. Voor toegang tot de ‘Voor Elkaar Pas’, informeren wij u als uw kind hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie, mail naar loonopzand.llv@forseti.nl of lees hier de veelgestelde vragen.