Ga naar de homepage

Bent u op zoek naar hulp voor situaties of zaken in het dagelijks leven? Denk hierbij aan hulp en advies over uw ziekte, het organiseren van uw week of het leggen van contacten. Begeleiding Wmo kan hierbij een oplossing zijn.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u hulp nodig bij het doen van boodschappen, een klus in huis of bij het invullen van een formulier? Op onderstaande websites vindt u het aanbod van hulp die u zelf kunt regelen en waarvoor u geen gemeentelijke regeling nodig hebt. Ook vindt u hier vrijwilligers die u kunnen helpen of kunt u zelf een verzoek voor hulp van een vrijwilliger plaatsen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente kan u ook helpen met begeleiding bij lastige persoonlijke zaken of situaties, zoals:

  • Het plannen en organiseren van uw dag.
  • Het omgaan met een ziekte of beperking.
  • Het beheren van uw geld, administratie en (eventuele) schulden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor begeleiding van de gemeente, neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente.

Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke hulp u nodig heeft. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden:

  • Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen?
  • Kunt u de ondersteuning zelf betalen?
  • Is er een regulier aanbod waar u gebruik van kan maken?

Voor de problemen waarvoor geen oplossing is bekijken we de mogelijkheden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Accordion item is ingeklapt

Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Wij raden u daarom aan het gesprek voor te bereiden. Als u het prettig vindt dan kunt u vertellen dat u iemand meeneemt. Dat kan iemand zijn die vertrouwd voor u is, zoals een familielid of bekende. Het kan ook iemand zijn die veel van het onderwerp af weet, zoals een ouderenadviseur van de Katholieke Bond Ouderen (KBO) of een cliƫntondersteuner van MEE Brabant Noord.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl.