Ga naar de homepage

Mantelzorger: je bent het sneller dan je denkt! Zorgen voor iemand in uw omgeving die niet zonder u kan; een broer, partner, vriend. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Al snel help je een ander gemiddeld zo’n 8 uur per week. Als het zoveel tijd kost, of meer, heet het mantelzorg. En voor onze mantelzorgers doen wij wat extra!

Accordion item is ingeklapt

Goed zorgen voor een ander is iets moois. Zorg daarbij echter ook goed voor jezelf. Voor onze mantelzorgers hebben wij een mantelzorgwaardering ter waarde van €50,- en een gratis lidmaatschap bij Mantelzorg.nl. Lidmaatschap geeft u een ingang naar veel hulp, informatie en persoonlijk advies. Normaal kost dit € 25,- per jaar.

Accordion item is ingeklapt

U mag voor uzelf een waardering aanvragen óf een andere mantelzorger aanmelden. Kunt u alle vragen hieronder met een JA beantwoorden? Dan mag u de mantelzorgwaardering aanvragen.

  • Bent u ouder dan 18 jaar?
  • Verzorgt of helpt u onbetaald iemand die in onze gemeente woont?
  • Kan uw naaste door uw hulp langer thuis blijven wonen?
  • Verzorgt of helpt u gemiddeld minimaal twee dagdelen per week uw naaste?
  • Verzorgt of helpt u al meer dan 3 maanden uw naaste?

Accordion item is ingeklapt

Ben je een mantelzorger jonger dan 18 jaar? Dan verdien je ook een Mantelzorgwaardering. Meer informatie lees je op de pagina jonge mantelzorgers

Accordion item is ingeklapt

Degene aan wie u zorg verleent krijgt een controlebrief over uw aanmelding. Wij hebben zijn of haar toestemming nodig om de aanvraag door te zetten. Als wij de controlebrief niet binnen 8 weken terugkrijgen dan ontvangt u de mantelzorgwaardering niet.

Let op: u mag maar één keer via DigiD aanmelden per kalenderjaar. Per zorgvrager mogen er maximaal zes mantelzorgers geregistreerd zijn.

Accordion item is ingeklapt

In het DigiD formulier vult u uw persoonsgegevens in en die van degene waar u mantelzorg aan geeft. Let op dat u de juiste gegevens invoert. U ontvangt een kopie van uw aanvraag in de berichtenbox op Mijn Overheid, als u daarvoor bent aangemeld. U ontvangt ook een kopie van uw aanvraag als u uw e-mailadres invult. Voorkom dan wel dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hieronder wat tips:

  • Controleer of u uw e-mailadres goed heeft ingevoerd.
  • Controleer of u uw rekeningnummer goed heeft ingevoerd, zonder spaties of leestekens.
  • Controleer of alle gegevens juist zijn bij het controlemoment voor verzending.
  • Noteer na het verzenden het unieke kenmerk van uw aanvraag.

Accordion item is ingeklapt

De aanvraag voor de mantelzorgwaardering gaat via DigiD. Komt u er niet uit? De formulierenbrigade van de Klussen en Diensten centrale (KDC) kan u helpen bij het aanvragen van een DigiD en het invullen van de aanvraag. Lukt het echt niet? Dan kan de KDC een gewaarmerkt formulier aanvragen bij de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u meer weten over het mantelzorgbeleid van onze gemeente? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg@loonopzand.nl.