Ga naar de homepage

Heeft u een aandoening of beperking waardoor u niet verder kunt lopen dan 100 meter? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart of -parkeerplaats. Op deze pagina leest u de voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of -parkeerplaats.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een aanvraag indienen voor een bestuurderskaart of een passagierskaart. De kosten voor de medische keuring betaalt u vooraf zelf. Wanneer er een positief advies volgt uit de medische keuring kunt u bij het Zorgloket een aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Let op dat u de DigiD van de persoon gebruikt waarvoor u de aanvraag doet.

Geldigheid en duur

De bestuurderskaart en de passagierskaart zijn persoonsgebonden. Afhankelijk van uw medische situatie wordt de kaart voor maximaal 5 jaar toegekend. De geldigheid van de kaart wordt per individu apart vastgesteld, op basis van de medische situatie. Op de toekenningsbrief en op de parkeerkaart zelf kunt u zien wanneer deze verloopt.  

Soorten kaarten

Binnen onze gemeente hebben we twee soorten kaarten: de bestuurderskaart en de passagierskaart.

Parkeren

Met een parkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. U kan ook onbeperkt parkeren op plaatsen waarvoor anderen een beperkte parkeertijd geldt. 

Onafhankelijk medisch advies

Voordat u de aanvraag voor een GPK kunt indienen, moet u eerst een medische keuring ondergaan. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsarts van Argonaut Advies. Op de website van Argonaut Advies vindt u de contactgegevens. De kosten van het medisch advies betaalt u zelf. Deze kosten bedragen in 2023 €175,45 en kunnen elk jaar geïndexeerd worden. Als u een laag inkomen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Afspraak maken

Via de rode knop bovenaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier medisch advies invullen. Dit formulier wordt rechtstreeks naar Argonaut Advies gestuurd. Een medewerker van Argonaut Advies neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

De keuring

Op basis van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een GPK. De arts kan twee soorten adviezen geven:

 • De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een GPK op grond van de gestelde criteria.
 • De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een GPK op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de GPK, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar). Het advies wordt door Argonaut Advies naar uw huisadres gestuurd. 

Aanvraag indienen

Wanneer u een positief medisch advies heeft ontvangen, kunt u via onze website een aanvraag indienen voor een GPK. U dient de leges vooraf te betalen via IDEAL of Visa. Wanneer wij het formulier hebben ontvangen, samen met een positief medisch advies van Argonaut en een pasfoto, kunnen we de aanvraag afronden binnen de wettelijke termijn van 8 weken. U ontvangt een beschikking met ons besluit. In die beschikking staat hoe en wanneer u de GPK kunt ophalen. Let op dat u de DigiD van de persoon gebruikt waarvoor u de aanvraag doet.

Verlengen

U kunt via het DIGID formulier een verlenging van uw GPK aanvragen. Ook hiervoor moet u vooraf de legeskosten betalen. Of bij een verlenging wederom een medische keuring nodig is, hangt af van het verloop van uw beperkingen. In de meeste situaties geeft de keuringsarts dit aan in het eerste medisch advies. 

Kosten parkeerplaats

De kosten voor het aanvragen van een GPK u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje zorg, jeugdhulp en onderwijs.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een bestuurderskaart aanvragen als:  

 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt hierdoor niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk.
 • U bent zelf de bestuurder van een motorvoertuig en bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Passagierskaart

U kunt een passagierskaart aanvragen als:

 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U bent afhankelijk van de hulp van een bestuurder om zich van deur tot deur te kunnen verplaatsen.
 • U kunt niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk.
 • U bent ten gevolge van een aandoening of gebrek volledig rolstoelgebonden en uw beperkingen zijn langdurig van aard.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer uw kaart kwijt of gestolen is, dient u een Verklaring van vermissing in te vullen. U kunt dit formulier ophalen bij het Klavier. Aangifte hiervan doen bij de politie is niet meer mogelijk.

Aanvragen van een vervangende kaart is niet gratis. De kosten hiervan vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje zorg, jeugdhulp en onderwijs. 

Accordion item is ingeklapt

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u aanvragen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager voor een gehandicaptenparkeerplaats moet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder.
 • Op eigen terrein kan niet geparkeerd worden of parkeren op eigen terrein is ongeschikt gegeven de handicap (bijvoorbeeld een te smalle oprit).
 • De loopafstand is minder dan 50 meter of de vervoersbehoefte van de aanvrager is dusdanig dat een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk is.
 • De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen.

Kosten gehandicaptenparkeerplaats

De gehandicaptenparkeerplaats is niet gratis. U betaalt voor zowel de aanvraag en aanleg van e gehandicaptenparkeerplaats. De leges moet u vooraf betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u deze kosten niet terug.

U vindt de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats op de pagina leges en tarieven, onder het kopje zorg, jeugdhulp en onderwijs.