Ga naar de homepage

Heeft u een aandoening of beperking waardoor u niet verder kunt lopen dan 100 meter? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart of -parkeerplaats. Op deze pagina leest u de voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of -parkeerplaats (GPP).

Accordion item is ingeklapt

Parkeren

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. U kunt ook onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. 

Soorten kaarten

Binnen onze gemeente hebben we twee soorten kaarten: de bestuurderskaart en de passagierskaart. Meer informatie hierover staat onder het kopje 'Voorwaarden GPK'.

Aanvragen medische keuring

Voordat u een (GPK) kunt aanvragen, moet u eerst een medische keuring laten doen. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsarts van Argonaut Advies. U vraag een medische keuring aan via het formulier aanvragen medische keuring. Dit formulier wordt rechtstreeks naar Argonaut Advies gestuurd. Een medewerker van Argonaut Advies neemt contact met u op voor het maken van een afspraak met een arts. Let op dat u bij het invullen van het formulier de DigiD van de persoon gebruikt waarvoor u de aanvraag doet.

De kosten voor de medische keuring betaalt u vooraf zelf.

Uitkomst medische keuring

De arts bepaalt of u in aanmerking komt voor een GPK. Argonaut geeft een positief of negatief medisch advies. Is het advies positief? Dan krijgt u in dit geval de gemaakte kosten voor de medische keuring terug. 

De arts bepaalt ook de geldigheidstermijn van het medisch advies. Het medisch advies wordt alleen naar uw huisadres verstuurd. Wij ontvangen deze niet. Let erop dat u bij het aanvragen de GPK dit advies zelf meestuurt of als bijlage in het formulier toevoegt.

Aanvragen GPK

Na een positief medisch advies, kunt u een GPK aanvragen via het formulier aanvragen/verlengen gehandicaptenparkeerkaart. Let op dat u bij het invullen van het formulier de DigiD van de persoon gebruikt waarvoor u de aanvraag doet. Voor het aanvragen van een GPK betaalt u leges. Deze betaalt u na het invullen van het formulier via iDeal. De leges vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

Ontvangen GPK

U ontvangt een bevestiging als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Wij vragen u dan om een pasfoto op te sturen. Hebben wij uw medisch advies, een pasfoto en de aanvraag voor de GPK allemaal ontvangen? Dan ontvangt u een beschikking. Hierin staat de geldigheid van uw GPK en hoe en wanneer u uw GPK kunt ophalen in het gemeentehuis. Een GPK wordt voor minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar afgegeven.

Verlengen GPK

Staat er in het vorige medisch advies dat uw beperking chronisch of definitief is? Dan hoeft u geen nieuwe medische keuring aan te vragen. Wel moet u een verlenging van uw GPK aanvragen als deze verloopt. Dit doet u via het formulier aanvragen/verlengen gehandicaptenparkeerkaart. Voor het verlengen van een GPK betaalt u leges. Deze betaalt u na het invullen van het formulier via iDeal. 

Kosten GPK

De kosten voor het aanvragen van een GPK u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

Accordion item is ingeklapt

Om voor een GPK in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart

U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als:

 • U heeft een rijbewijs.
 • U heeft tenminste een half jaar een aantoonbare loopbeperking.
 • Door uw loopbeperking kunt u niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen (zoals krukken of een rollator).

Passagierskaart

U komt in aanmerking voor een passagierskaart als:

 • Door uw loopbeperking kunt u niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen (zoals krukken of een rollator).
 • U kunt niet zelf rijden.
 • Voor vervoer van deur tot deur bent u altijd afhankelijk van begeleiding van een bestuurder.

Accordion item is ingeklapt

Bent u uw GPK kwijt of is deze gestolen? Dan kunt u een vervangende GPK aanvragen via het formulier aanvragen/verlengen gehandicaptenparkeerkaart.

 • Voor het aanvragen van een vervangende GPK betaalt u leges. Deze vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje gehandicaptenparkeerkaart en -plaats.
 • De einddatum van uw GPK blijft hetzelfde.
 • Aangifte doen bij de politie is niet nodig.

Accordion item is ingeklapt

Met een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) wordt er een parkeerplaats voor uw auto gereserveerd. Andere auto’s mogen hier niet parkeren.

Voorwaarden

U kunt een GPP aanvragen als:

 • U heeft een GPK voor een bestuurder.
 • U kunt niet op uw eigen terrein parkeren.
 • U kunt niet verder lopen dan 50 meter of uw vervoersbehoefte is dusdanig dat een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk is. Dat is met hulpmiddelen als krukken of een rollator.

Kosten

Voor het aanvragen en aanleggen van de GPP betaalt u leges. Deze vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje gehandicaptenparkeerkaart en -plaats.