housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Hemelwatervisie (regenwatervisie)

In de Hemelwatervisie van de gemeente staat hoe we gevolgen van extreme neerslag en de kans op wateroverlast en -schade willen verminderen. Inwoners, bedrijven, waterpartners en de gemeente kunnen er voor zorgen dat water sneller weggaat. Dat kan door meer groen te planten en minder te bestraten. Daarnaast maken we ruimte voor water in de bodem, groenvoorzieningen en/of het oppervlaktewater.  Download de Hemelwatervisie.

Water en rioleringsplan 2017-2020

De gemeente verzamelt en transporteert afval- en regenwater via het rioolstelsel. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolsysteem is een belangrijke taak voor de gemeente.

De gemeenteraad stelde op 26 januari het Water en RioleringsPlan (WRP) 2017-2020 vast. Het WRP is een beleidsplan, dat op hoofdlijnen de invulling van watertaken van de gemeente beschrijft. In dit plan leest u hoe de gemeente haar rioolstelsels beheert en onderhoudt. Dit noemen we de afvalwaterzorgplicht. Daarnaast heeft de gemeente ook een zorgplicht voor grond- en hemelwater en staan we stil bij het beheer van het oppervlaktewater. Een belangrijke basis voor het WRP is de Hemelwatervisie, die de gemeente in 2016 vaststelde. Het WRP laat zien dat de gemeente Loon op Zand vooruitkijkt en, met respect voor het verleden, verder bouwt aan een robuust en duurzaam (afval)watersysteem.

Download het Water- en Rioleringsplan 2017-2020.

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water zijn Waterschap Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl, Waterschap De Dommel: www.dommel.nl  en Brabant Water: www.brabantwater.nl. Zij zijn verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering, droge voeten, dijken/dammen en drinkwater.

mill-tailormade association-rosy