Ga naar de homepage

Als tijdelijke maatregel kunt u direct een pomp op de vloer zetten die het water naar buiten pompt. Zo'n pomp kunt u huren of kopen bij de grotere bouwmarkten. U kunt ook een melding maken bij Fixi.

Accordion item is ingeklapt
  • Maak muren, ondervloeren en kelders waterdicht.
  • Isoleer kruipruimtebodems.
  • Isoleer de onderkant van de benedenvloer.
  • Verwerk zelf regenwater in kleine ondergrondse opvangbakken die het water langzaam aan de grond afstaan.
  • Afvoer van straatje, achterommetjes, tuinen en dergelijke verbeteren, zodat water afstroomt naar de openbare weg en de gemeentelijke riolering en niet naar de eigen woning.
  • Kelders en kruipruimtes goed ventileren.
  • Watermeetputten buiten waterdicht maken.
  • Veel van deze maatregelen vereisen specialistische kennis en ervaring. Het inschakelen van bouwkundig adviseurs kan u verder helpen.

Accordion item is ingeklapt

Kijk voor meer informatie over het voorkomen van wateroverlast op de website van stichting RIONED: www.riool.info.