Ga naar de homepage

Heeft u problemen met water, zoals wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast? Meld dit bij Fixi.

Accordion item is ingeklapt

Hemelwatervisie (regenwatervisie)

In de Hemelwatervisie van de gemeente staat hoe we gevolgen van extreme neerslag en de kans op wateroverlast en -schade willen verminderen. Inwoners, bedrijven, waterpartners en de gemeente kunnen er voor zorgen dat water sneller weggaat. Dat kan door meer groen te planten en minder te bestraten. Daarnaast maken we ruimte voor water in de bodem, groenvoorzieningen en/of het oppervlaktewater.  Download de Hemelwatervisie.

Programma Water en Riolering 2021-2024

De gemeente verzamelt en transporteert afval- en regenwater via het rioolstelsel. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolsysteem is een belangrijke taak voor de gemeente.

Op 29 oktober stelde de gemeenteraad het Programma Water en Riolering (PWR) 2021-2024 vast. Het PWR is een beleidsplan, dat op hoofdlijnen de invulling van watertaken van de gemeente beschrijft. U leest hierin hoe de gemeente haar rioolstelsels beheert en onderhoudt. Dit noemen we de afvalwaterzorgplicht. Daarnaast heeft de gemeente ook een zorgplicht voor grond- en hemelwater en staan we stil bij het beheer van het oppervlaktewater. 

Het PWR laat zien dat de gemeente Loon op Zand vooruitkijkt en, met respect voor het verleden, verder bouwt aan een robuust en duurzaam (afval)watersysteem. 
Download het Programma Water en Riolering 2021-2024

Accordion item is ingeklapt

Belangrijke partners van de gemeente bij het beheer van het water zijn Waterschap Brabantse DeltaWaterschap De Dommel en Brabant Water. Zij zijn verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering, droge voeten, dijken, dammen en drinkwater.