Ga naar de homepage

U ontvangt de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke - en waterschapsbelastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij verzorgen alle belastingen en heffingen voor de gemeente. Meer informatie vindt u op www.bwbrabant.nl. Hier kunt u ook terecht voor het opvragen van de WOZ-waarde, van taxatieverslagen en voor het indienen van een bezwaar.

Sinds 2023 zijn de betaaltermijnen aangepast. U moet uiterlijk 2 maanden na de dagtekening (de datum) op het aanslagbiljet betalen. Als u betaalt via de automatische incasso wordt de aanslag in maximaal 10 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Voor vragen over de aanslag 2024 kunt u contact opnemen met Belastingsamenwerking West-Brabant via het contactformulier.