Ga naar de homepage

Als uw inkomen te laag is om belastingen te betalen dan kunt u de Belastingsamenwerking West-Brabant vragen of u de belastingen niet hoeft te betalen. Meer informatie over hoe dit gaat leest u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.