Ga naar de homepage

Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u geen papieren aanslag per post. U ontvangt uw aanslag dan in de berichtenbox.